Byte av förening

Ansök om medlemskap i den nya föreningen genom att fylla i den elektroniska anslutningsblanketten.

Om du ber skickar vi anslutningsblanketten (per post eller  e-post).

Det lönar sig att byta förening genast från början av arbetsförhållandet eller vid månadsskiftet. Se till att det inte blir avbrott i medlemsavgiften.

Du hittar mer om Jytys lokala och riksomfattande föreningar

Medlemsservicen hjälper dig att hitta rätt förening.