Byte av arbetsgivare

Meddela din egen förening eller Jytys medlemsservice om din nya arbetsgivare samt datum då arbetsförhållandet inleddes. Se till att det inte blir något avbrott i medlemsavgiften.

Vi skickar dig en fullmakt, med vilken du befullmäktigar arbetsgivaren att betala din medlemsavgift från lönen eller instruktioner/referensnummer för att betala medlemsavgiften själv.

Ändra dina kontakt- och medlemsuppgifter i Jässäri. i Jässäri hittar du också din egen förenings kontaktuppgifter. Om du byter yrke eller ort, kan det vara aktuellt med byte till en annan Jyty-förening. 

För intressebevakningens skull är det bra att höra till den Jyty-förening, dit också de andra Jyty-medlemmarna på arbetsplatsen eller i branschen hör.