Utbildningssektorns arbetsmarknadsorganisationer: en upphävning av indexfrysningen ger satsningar på Finlands kompetensbas

2018-04-04

Finlands växande ekonomi behöver kompetens, experter och innovationer. Inom många branscher råder det brist på kompetent arbetskraft samtidigt som branscherna måste klara av att svara mot arbetslivets kraftiga omvälvningar. Vid de kommande ramförhandlingarna gäller det att se till att det satsas på elementen för ekonomisk tillväxt och förändringen av arbetslivet. Utbildningens och forskningens indexfrysningar bör slopas.

Det har sparats hundratals miljoner euro på utbildning och forskning under de senaste åren. Indexfrysningarna gäller alla utbildningsstadier i dag och under kommande år. Personalen inom utbildning och forskning har skurits ned med tusentals.

Hela personalens arbetsinsats behövs inom utbildningen och forskningen för att den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av konkurrenskraften i vårt land ska kunna säkerställas. Med tillräckliga resurser garanterar vi vårt land fortsatt tillväxt.

De genomförda finansieringsnedskärningarna i kombination med en ökning av kostnadsnivån under de kommande åren äventyrar landets ekonomiska tillväxt. En återinföring av indexen säkerställer att den allmänna stegringen i konstadsnivån inte leder till ytterligare nedskärningar.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Teemu Hassinen, Bildningsarbetsgivarna, tfn 050 562 7004
Ordförande Olli Luukkainen, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, tfn 0500 652 872
Ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn  040 702 4772
Ordförande Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756
Ordförande Niko Simola, Löntagarorganisationen Pardia, tfn 040 566 8517