Rekommendera Jyty och vinn en Jyty-Jopo!

2016-05-16

OBS! Jopo-tävling har slutit 1.10.2016.

​Var och en av oss, som Jytys medlemmar har nytta av att vårt förbund till medlemsantalet är så stort som möjligt. Var och en av oss har möjlighet att bära vårt eget strå till stacken för att förstärka vår egen intressebevakning. Du kan i din egen krets sträva till att föra fram organiseringens nytta och det varför du själv valt Jyty som ditt förbund.

Vi vill tacka och belöna dem som deltar i detta gemensamma arbete. Under år 2016 skänker vi till de 50 första Jyty- medlemmarna en Jyty-Jopo som tack för ha skaffat minst fem nya medlemmar. Fast de anskaffade medlemmarnas antal skulle vara högre än fem, så kan en medlem få högst en cykel som pris.
   
Den som skaffat medlemmar bör med e-post meddela sitt eget regionkansli på samma gång alla de fem nya medlemmarnas namn, som hen skaffat till Jyty som medlemmar. Regionkansliet kontrollerar att respektive personers namn finns i Jytys medlemsregister. När namnen finns i registret kan medlemmen hämta sin vinstcykel från regionkansliet.
Alla 1.5.2016 och därefter anslutna nya medlemmarna tas med i beräkningen inom ramen för denna belöningskampanj.


Dessutom skänker regionkanslierna en Jyty-Jopo till Jyty- medlemmar (2-5 medlemmar under året) som inom regionen gjort stort arbete för medlemsvärvningen.

Regler för Jytys Jopo-tävling! (pdf)

Läs mer på finska!


Se Jyty-Jopo kampanjvideo (YouTube)!