Regeringen föreslår omfattande ekonomiska åtgärder för att minimera de negativa effekterna av coronavirusepidemin

2020-03-20

Regeringen har enats om en bred uppsättning åtgärder för att trygga arbetstillfällen och människors försörjning samt underlätta företagens ekonomiska situation. Enligt regeringens bedömning uppgår storleken på åtgärderna till cirka 15 miljarder euro.

I den första tilläggsbudgeten tryggas myndigheternas resurser och utökas anslagen för understöd till företag. Anslagen i tilläggsbudgeten uppgår till cirka 400 miljoner euro. Regeringen kommer att lägga fram fler tilläggsbudgetar under de närmaste veckorna.

Regeringen genomför största delen av arbetsmarknadsorganisationernas förslag från i går på det sätt som organisationerna föreslagit. Åtgärderna enligt organisationernas förslag tryggar försörjningen särskilt för dem som blir permitterade eller förlorar sitt arbete. Dessutom gör åtgärderna det lättare för företagen att anpassa sig till den svåra situationen.

Utöver detta tryggar regeringen försörjningen för företagare och frilansare oberoende av företagsform genom utkomstskyddet för arbetslösa.

Företagens finansiering tryggas genom flera åtgärder i miljardklass. Dessutom införs nya direkta stöd. Syftet med dessa är att trygga företagens likviditet tills krisen är över och att förhindra konkurser. Åtgärder vidtas inom samtliga sektorer.

Läs mer: