Medlemsmeddelande om aktivmodellen och avtalsförhandlingarna

2018-01-31

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty godkänner inte de arbetslösas aktivmodell som riksdagen verkställt och som trädde i kraft från årets början. Jyty har i sina ställningstaganden kraftigt krävt ett återkallande av aktivmodellen. Läs noggrannare via länkarna nedan.

- Jytys förbundsfullmäktige: Aktivmodellen bör återkallas (24.1.2018)
- Jyty: Aktivmodellen skuldbelägger den arbetslösa och ökar onödig byråkrati (13.1.2018)

För att ogiltigförklara aktivmodellen har också inletts ett medborgarinitiativ, som är ett betydelsefullt sätt att inverka på lagstiftningen.

Jyty deltar inte som förbund i åsiktsyttringen 2.2.

Jytys förbundsstyrelse beslöt vid sitt möte som hölls onsdagen 24.1.2018 att Jyty inte som förbund deltar i åsiktsyttringen mot aktivmodellen på Senatstorget fredagen 2.2.2018. Detta innebär naturligtvis också det att Jytys enskilda föreningar inte deltar i åsiktsyttringen.

Att på arbetstid delta i den politiska åsiktsyttringen bör avtalas med arbetsgivaren. Om man deltar i åsiktsyttringen på arbetstid har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön. Eftersom Jyty och dess föreningar inte deltar i åsiktsyttringen genom förbundsstyrelsens beslut, betalar Jyty inget strejkunderstöd eller reseersättning för att delta i åsiktsyttringen på arbetstid. För de i arbetsförhållande finns ytterligare begränsningar av möjligheten att delta, såsom skyddsarbete. Inte heller person i tjänsteförhållande kan på arbetstiden delta i den politiska åsiktsyttringen. Vid behov ger Jytys förtroendemän tilläggsinformation.

Situationen i avtalsförhandlingarna

Jyty förhandlar om kollektivavtalen i en så kallad förbundsrunda. Jytys största avtal till medlemsantalet är i kraft till 31.1.2018, då upphör exempelvis det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal samt Jytys privata sektorers Avaintyönantajat AVAINTA rf:s kollektivavtal.

I detta skede har förhandlingsresultat uppnåtts i Jytys privata branscher. Jytys förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige som förbundets högsta beslutsfattande organ sammanträder 1.2.2018 för att behandla situationen och godkänna uppnådda förhandlingsresultat.

Vi informerar kontinuerligt om framskridandet av förhandlingssituationen och eventuella arbetskonfliktsåtgärder på våra webbsidor.

Läs mer: Avtalsförhandlingarna 2017-2018