Människovärdigt arbete i fokus på Världsdagen för schyssta arbetsvillkor den 7 oktober

2014-10-01

​Världsdagen för schyssta arbetsvillkor den 7 oktober är en kampanjdag för människovärdigt arbete och de anställdas grundrättigheter.
Samtidigt firas ett bra arbetsliv och möjligheterna att utveckla det.

Dagen har lanserats av fackförbundens centralorganisationer FFC, STTK och Akava samt fackets solidaritetscentral SASK och den firas samtidigt i uppskattningsvis 60 länder.

När arbetet är anständigt förverkligas arbetslivets grundrättigheter och arbetstagarna får en tillräcklig inkomst för sitt arbete för att leva. När arbetet är anständigt har man möjlighet till fritid, en trygg arbetsmiljö och kan delta i att utveckla det egna arbetet. Under temadagen vill förbunden påminna om att villkoren för anständigt arbete förverkligas för endast få arbetstagare i världen.

- För finländare är det en självklarhet att arbetslivets
grundrättigheter, såsom förbudet av tvångs- och barnarbete och rätten till organisering och förhandlingar förverkligas. Vi har också möjlighet att påverka arbetslivet och det egna arbetet. Största delen av arbetstagarna i världen har inte dessa möjligheter. Världsdagen för schyssta arbetsvillkor ordnas för att påminna om denna olägenhet.
Samtidigt firar man det som är bra i det finländska arbetslivet, säger Katri Blomster på fackets solidaritetscentral SASK.

På väldsdagen för schyssta arbetsvillkor den 7 oktober för tiotals miljoner fackmänniskor kampanjer för människovärdigt arbete. I Finland ordnar man under dagen olika evenemang på vanliga arbetsplatser. Temadagen firas redan för sjätte gången.
 
#kunnontyönpäivä
facebook.com/kunnontyo
@kunnontyo