Jyty: En viktig del av välmågan i arbetet är att sköta sin egen kondition

2014-07-07

Enligt Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki har man inte kunnat se till att upprätthålla en god kvalitet i arbetslivet och ledarskapet på grund av att tiden upptagits av att effektivera välfärdstjänsterna och reducera personalstyrkan.

”I denna tid av recession och förändringar, där livet känns plågsammare med ständiga nyheter om permitteringar och uppsägningar så behöver vi - om något - både en värdediskussion och insatser för att främja välbefinnandet. Trots att man till höger och vänster talar om ett ”arbetsliv som bryr sig” lyser den viktiga värdediskussionen ännu med sin frånvaro”, betonar Pihlajamäki.

Hon anser att det goda ledar- och förmanaskapet har en avgörande ställning i kvalitetsfrågorna i arbetslivet. ”Jag tror, att när verksamheten som förbättrar arbetslivskvaliteten på arbetsplatserna effektiveras, som exempelvis möjligheterna till motionsverksamhet, höjs också resultatnivån och de ständigt aktuella arbetskarriärerna förlängs.” 

STTK:s medlemsorganisationer ordnar - med välbefinnande i arbetslivet som ledstjärna - ett promenadjippo från Helsingfors till SuomiAreena i Björneborg. Promenaden startar måndagen 7.7. kl.10 vid den så kallade fredsstationen i Östra Böle. Man vill med hjälp av detta evenemang sporra människorna att röra på sig för att orka bättre i jobbet.  Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, fungerar som föregångare, i ordets konkreta bemärkelse och vandrar hela sträckan, 260 kilometer, från Helsingfors till Björneborg. Promenaden avslutas vid torget i Björneborg 17.7. kl 11.15. Jytys egen paneldiskussion med temat ”Med i farten –välmågan i arbetet är mera än avtal” inleds torsdagen 17.7. kl. 15.45 på scenen vid Eetun aukio i Björneborg.

Det finns enligt Pihlajamäki flera kvalitetsprogram för att höja arbetslivskvaliteten i Finland än i övriga Norden. Också på europeisk nivå toppar Finland mängden av program. Trots detta är arbetskarriärerna i Finland kortare när man jämför med de andra länderna och människorna mår dåligt. ”Vårt arbetsliv plågas av en brådskans kultur”, säger Pihlajamäki.

Det finns alltså kunskap i Finland om hur man kan främja välmågan i arbetslivet. De stora linjerna kan dras upp i trepunktssamarbetet, men det konkreta görs på arbetsplatserna. Det är nödvändigt att i praktiken omsätta dessa mängder av program för välmågan i arbetet.

Pihlajamäki betonar, att arbetet för att människorna ska må bra i jobbet kort sagt är lika med samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men hur mycket arbetsgivaren än erbjuder av olika möjligheter för sina anställda att höja sin fysiska och psykiska prestationsförmåga, måste var och en i sista hand själv ta ansvaret för sitt liv och sin lust att sköta sin kondition. Där måste individens egen vilja att motionera vara utgångspunkten för allt. Arbetsplatsen kan för sin del bidra genom att sporra arbetarna med hjälp av exempelvis motionssedlar.

”Det är klart att det är en del av ledningens arbete att främja välmågan på arbetsplatsen . En arbetsplats som tar hand om sin personal utvecklar arbetet, arbetsgemenskapen- och miljön och sporrar sina anställda till aktiv verksamhet. Fastän arbetsplatsen och arbetsplatshälsovården kan stöda motionsverksamheten är en god kondition i sista hand beroende av varje persons egen aktivitet.  En god kondition och funktionsförmåga kan inte lagras utan kräver ständigt underhåll. Vi måste således också på fritiden syssla med så mycket och mångsidig motion som möjligt. Verksamhetsförmågan kan utöver vardags- och nyttomotion höjas exempelvis med hjälp av promenader eller stavgång.”

Pihlajamäki anser att det lönar sig att stöda personalens välbefinnande. En personal som mår bra är nämligen en konkurrensfaktor för organisationen. ”Jag vet av egen erfarenhet att människans fysiska och psykiska kraftresurser stärks av motion. Regelbunden motion syns, utom som en förebyggande faktor för sjukdomar, också i form av förbättrad arbetsförmåga och bättre kvalitet i levnadsåren. Konditionens betydelse ökar med stigande ålder och är en central faktor för en god pensionärstillvaro. Motion hjälper oss att slappna av och hantera stressen i arbetet, minska sömnlöshet, förbättra självkänslan och att hantera livet”, radar Pihlajamäki upp.

Ytterligare uppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, tfn  0400 537756

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty företräder ca 62 000 tjänste- och befattningsinnehavare anställda i kommuner, kommunförbund, församlingar och den privata sektorn. Cirka 87 procent av Jytys medlemmar är kvinnor.  Jyty är medlemsförbund i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.