Kommunsektorn nådde resultat i förhandlingarna

2015-06-25

Förhandlingsresultat om lönejusteringarna år 2016 har nåtts för alla fem avtalsområden inom kommunsektorn. Lönerna justeras i kollektivavtalen för 2014–2016. Avtalen för Finlands största avtalsområde, kommunsektorn, omfattar 429 000 anställda. Kommunsektorn sysselsätter en femtedel av alla löntagare i landet och lönesumman med lönebikostnader uppgår till cirka 21,2 miljarder euro.

​I går den 25 juni nåddes förhandlingsresultat om ändring av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA), tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) och arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA). Tidigare i veckan nåddes ett förhandlingsresultat om ändring av det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA).

Förhandlingsresultaten gäller 1.1.2016–31.1.2017 och de följer protokollet för löneuppgörelsen för den andra delperioden av sysselsättnings- och tillväxtavtalet, som de centrala arbetsmarknadsorganisationerna avtalade om den 15 juni 2015.

Kostnadseffekten av kommunsektorns avtal är 0,59 procent under avtalsperioden på 13 månader.

De administrativa ledningarna för kommunsektorns avtalsparter behandlar förhandlingsresultaten före den 1 juli.

Närmare upplysningar:

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710
Olli Luukkainen, ordförande för FOSU, tfn 0500 652 872
KoHo: Rauno Vesivalo, ordförande för Tehy, tfn 040 587 4346
KoHo: Silja Paavola, ordförande för SuPer, tfn 050 527 5085
Kommunfackets union: Jarkko Eloranta, ordförande för JHL, tfn 0400 912 399
Kommunfackets union: Maija Pihlajamäki, ordförande för Jyty, tfn 0400 537 756