​Jyty är oroad över uppsägningarna

2014-01-12

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty är synnerligen oroad över kommunernas beslut att tillgripa permitteringar och uppsägningar av personalen som medel att uppnå inbesparingar i den ekonomiska krisen. Senaste meddelade Kouvola stad på onsdagen, efter att det första skedet av samarbetsförfarandet hade avslutats, att staden under detta år kommer att minska personalen för tjänster till kommuninvånarna med 320 personer. De direkta uppsägningarna är 37 och de kommer att ske efter en månad 10–14.2. Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte 13.1.2014.

Enligt Jytys ordförande Maija Pihlajamäki uppnår man inte med permitteringar och uppsägningar några hållbara lösningar till kommunernas ekonomiska kris. Av de större städerna har bl.a. Uleåborg meddelat om permittering av hela sin personal under en vecka år 2014.

Pihlajamäki påpekar att kommunpersonalen förnyas dramatiskt i framtiden, för andelen arbetstagare som går i pension under de närmaste åren ökar kraftigt och är på årsbasis ca 15 000 personer och som störst under de kommande fyra åren. ”Detta kommer att bereda kommunerna stora problem då en betydande del av de kunniga arbetstagarna försvinner från arbetsmarknaden”, poängterar Pihlajamäki.

Enligt Pihlajamäki visar undersökningar av t.ex. permitteringar och uppsägningar att i allmänhet uppnås inte några verkliga inbesparingar i förhållande till de olägenheter som de orsakar.

Kouvola avser minska den fast anställda personalen med ca 230 personer under detta år som en följd av pensioneringar eller platser som blir lediga. Personal som är anställd på viss tid minskas med 50 personer.

Pihlajamäki betonar att fastän personalen minskar försvinner inte arbetena. Uppgifter som axlas av andra måste utföras på dyrbar övertid eller i värsta fall leder de anhopade arbetena till stress och ökad sjukfrånvaro.

”Det är klart att produktiviteten och arbetsvälfärden inte hör till vardagen på arbetsplatser där inbesparingar hela tiden planeras och osäkerheten kastar en skugga över arbetet. Det är skäl att ta detta på allvar då kommunerna funderar på sina inbesparingslistor. Personalens välfärd och arbetstillfredsställelse betyder mycket för hurudana tjänster kommuninvånarna får och hur kvaliteten på tjänsterna upplevs. Det är även viktigt att beslutfattarna i kommunerna förstår att behovet av grund- och välfärdstjänster inte minskar medan recessionen pågår, utan snarast hela tiden ökar.”

Kommunstrukturreformen som pågår i många av Finlands kommuner som bäst sysselsätter enligt Pihlajamäki kommunbeslutfattare och representanter för kommunernas personal mer än nog. Pihlajamäki kräver därför att kommunerna ska förbereda reformerna av sin serviceverksamhet som ansluter sig till reformen ur ett långsiktsperspektiv och i ett allt tätare samarbete med personalen.