Jyty: Regeringen hotar försämra kommunernas turbulenta ekonomi ytterligare

2014-08-27

Enligt Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, bär landets regering som sammanträdde till budgetmangling i onsdags stort ansvar för den kommunala ekonomins nuvarande problem. Utgångsläget med tanke på nästa år är dystert, i synnerhet för kommunerna, eftersom kommunernas ekonomi kommer att försämras ytterligare nästa år bl.a. som en följd av nedskärningarna i statsandelarna. När det dessutom ser ut som att man försöker minska på kommunernas uppgifter med ena handen – detta utan att lyckas – och öka dem med den andra, utan att anvisa pengar till de nya uppgifterna, försvåras krisen för den kommunala ekonomin allt mer.

Om regeringen omsätter sina avsikter i praktiken, kommer statsandelsprocenten för kommunernas grundservice att minska med 4 procentenheter till en nivå om cirka 25 procent. Detta innebär att finansieringsandelen som tillskrivs kommunerna ökar med 1,2 miljarder euro.

"Vad blir följden av detta? Den kommunala ekonomin går allt mer åt skogen och i värsta fall ökar antalet uppsägningar och permitteringar av personal samtidigt som medborgarnas service försämras trots att efterfrågan på service hela tiden ökar", påpekar Pihlajamäki.

Att uppsägningar och permitteringar blivit vedertagen praxis bland kommunernas sparåtgärder är enligt Pihlajamäki ett bekymmersamt fenomen. "Statens och kommunernas ekonomiska problem är ett obestridligt faktum, men kortsiktigt sparande på bekostnad av arbetstagarna är ohållbart."

Enligt de senaste uppgifterna tydde sig något över 60 kommuner och därutöver 25 samkommuner eller motsvarande sammanslutningar till samarbetsförfarande i fjol. På flera orter fördes dessutom förhandlingar om nedskärning och sänkning av löner samt bl.a. om frivillig obetald ledighet. Kommunarbetsgivarna har uppskattat att det blir fler permitteringar m.m. nästa år än i år.

Enligt Pihlajamäki råder en känsla av ökad otrygghet på många arbetsplatser inom branscher som representeras av Jyty, utöver kommunerna, bl.a. i församlingar och inom tredje sektorn på grund av det ekonomiska nödläget och nedskärningarna i statsandelarna.

"Undersökningar om permitteringar har visat att inga verkliga besparingar i allmänhet uppnås genom permitteringar, inte ens på kort sikt. Själva arbetet försvinner ingenstans utan det utförs i stället senare i form av dyrt övertidsarbete. Anhopningen av arbete leder till stress och ökade sjukledigheter. Det säger sig självt att produktivitet och välmående inte trivs på arbetsplatser där den ena sparplanen avlöser den andra och osäkerheten hela tiden kastar sin skugga över arbetet", konstaterar Pihlajamäki.

Ytterligare uppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, tfn  0400 537756

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty företräder ca 62 000 tjänste- och befattningsinnehavare anställda i kommuner, kommunförbund, församlingar och den privata sektorn. Cirka 87 procent av Jytys medlemmar är kvinnor.  Jyty är medlemsförbund i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.