Jytys nya förbundsfullmäktige har valts

2020-10-09

Till Jytys nya förbundsfullmäktige valdes genom direkt medlemsval 37 medlemmar. Jyty-valets röstningstid var 25.9-8.10 och 76 kandidater var uppställda. Per valdistrikt valdes 10 (5 suppleanter) förbundsfullmäktige från södra Finland, 10 (5 suppleanter) från östra Finland, 10 (5 suppleanter) från västra Finland och 7 (5 suppleanter) från norra Finland. Av de nya fullmäktige är 30 kvinnor och 7 män, vilket motsvarar könsfördelningen bland förbundets medlemmar.

Röstningsprocenten i hela Finland var 14,7 %. Röstningsprocenten i södra Finlands valdistrikt var 12 %, i östra Finland 15 %, i västra Finland 12 % och i norra Finland 18 %.

Den största röstskörden i södra Finland fick Elina Kajanto (129), i östra Finland Seija Hovi-Kuikko (173), i västra Finland Anne Ahola (124) och i norra Finland Hanna Nikupaavo (163). Alla kandidaters röstantal finns i de bifogade tabellerna.

Valkommittén genomförde en lottdragning för att fastställa ordningsföljden av suppleanterna i östra Finlands och västra Finlands valdistrikt, för en del av de som valdes som suppleanter hade lika antal röster. Suppleanternas ordningsföljd syns i de bifogade tabellerna.

En del av Jytys förbundsfullmäktige kan i sina regioners valmöten väljas till förbundsstyrelsen. Eftersom en fullmäktig inte kan vara medlem i fullmäktige och styrelsen samtidigt, blir de suppleanter som är följande i ordningen från ifrågavarande valdistrikt egentliga fullmäktige.

Det nya fullmäktiges första möte hålls 23-24.11.2020, och då väljer fullmäktige bland sig en ordförande och vice ordförande för fullmäktige. Vid fullmäktiges möte väljs också förbundsstyrelsen samt hela förbundets ordförande, som samtidigt också är styrelsens ordförande.

Den relativa valmetoden till granskning

– Jyty-valets röstningsprocent var i klass med församlingsvalet och klart lägre än när många andra fackförbund väljer administration, konstaterar organisationsledare Ari Sauros när han bedömer valets röstningsaktivitet.

– Den nuvarande direkta valmetoden gynnar inte att föreningarna eller regionerna ställer upp flera kandidater. Som bekant korrelerar kandidatantalet med röstningsaktiviteten. Om man inte känner kandidaterna låter man lätt bli att rösta, anmärker Sauros.

– Den blivande fullmäktige borde därför överväga att förnya valsystemet till det man har i statliga och kommunala val. Då skulle valsystemet förändras till en relativ valmetod, som också används i de flesta andra fackförbund. Samma koalition kan ha flera kandidater och det totala antalet röster avgör. Platserna utdelas relativt mellan koalitionerna, föreslår Sauros.

– Fördelen med en relativ valmetod är att både kandidatantalet och röstningsaktiviteten ökar, vilket till slut gör att också medlemsdemokratin fungerar bättre, betonar Sauros.

Under den kommande fullmäktigeperioden har Jyty framför sig stora samhälleliga utmaningar. Exempel på förändringarna är utlokaliseringarna och bolagiseringarna av uppgifter i kommunerna samt vårdreformen. Önskvärt är att fullmäktige deltar i den samhälleliga diskussionen som förs om dessa saker i de egna samfunden, säger Sauros.

Stora skillnader i föreningarnas röstningsaktivitet

I södra Finland förekom nämnvärda röstningsprocenter hos Jyty HYKS rf (22,6 %) och Jyty Forssa rf (21,7 %). Av östra Finlands föreningar uppnådde Jyty Asikkala rf (31,1 %) och Jyty Lappeenranta rf (28,3 %) höga röstningsprocenter.

I västra Finland steg Jyty Kankaanpää rf:s röstningprocent till 36,1 % och JYTY Huittisten seutu rf:s till 33,3 %. I norra Finland inspirerades Lapin seurakuntahenkilöstö rf (36,9 %) och Jyty Kemijärvi rf (33,7 %) att rösta.

Av de riksomfattande föreningarna uppnådde Yksityismetsätalouden Toimihenkilöt - YMTH rf en röstningsprocent på 30 %.

– Beaktningsvärt är att också de små föreningarna hade möjlighet att får fullmäktigeplatser om föreningens medlemmar hade aktiverats att rösta, säger Sauros.

VALRESULTATEN PER VALDISTRIKT:

SÖDRA FINLAND

Invalda:


NamnRöstantalFöreningÅlder
1Kajanto Elina129Jyty Lounais-Suomi ry53
2Rättyä Katja95Riihimäen Seudun Jyty ry51
3Jaakkola Kirsi87Jyty Metropoli ry53
4Konola Ilkka84Jyty Metropoli ry54
5Keskinen Anneli81Jyty HYKS ry58
6Koskinen Kati80V-S Jyty ry46
7Partanen Arja75Jyty Keski-Uusimaa ry58
8Salminen Kaarina74Jyty Metropoli ry60
9Vidgren Katja73Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf45
10Huhta Maija61Jyty Vihti ry52

Suppleanter:

1Oikarinen Päivi57Jyty Lounais-Suomi ry 46
2Julkunen Aila54Jyty HYKS ry 47
3Urpela Tuuli53Jyty Metropoli ry 52
4Koivukoski Katja45Yleisten sopimusalojen toimihenkilöyhdistys - STYLE ry 48
5Pajala Antti37Jyty Metropoli ry 58

Inte valda:

1Perttunen Jaakko30Jyty Metropoli ry 34
2Amar Tuula21Jyty HYKS ry52
3Soini Riikka20Maatalouslomittajat ry56
4Sahramaa Niina14Jyty Espoon Seutu ry53

 

ÖSTRA FINLAND

Invalda:


NamnRöstantalFöreningÅlder
1Hovi-Kuikko Seija173Jyty Lappeenranta ry47
2Marin-Hakkarainen Tarja131Jyty Kuopio ry47
3Fofonoff Hanna125Jyty Kouvola ry54
4Juntunen Taru120Etelä-Savon Jyty ry59
5Väisänen Henriikka109Jyty Iisalmi ry38
6Pulkkinen Paula86Savonlinnan seudun Jyty ry56
7Timoskainen Jarkko77Jyty Joensuun seutu ry48
8Boman Pirjo72Jyty Lahti ry60
9Lehtinen Ann-Mari65Jyty Lahti ry53
10Puustinen Rea60Maatalouslomittajat ry55

Suppleanter:

1Launia Eija59Jyty Heinola ry50
2Kosunen Tuuli56Kuopion seudun Jyty ry52
3Saari Anne54Jyty Kouvola ry 60
4Muikku Tarja54Jyty Lieksa ry54
5Vauhkonen Kaija51Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry50

Inte valda:

1Potkonen Antti45Jyty Kontiolahti ry29
2Katajala Leena-Kaisa30Jyty - Kymen seurakuntahenkilöstö ry50
3Gripenberg Marianna29Jyty Orimattila ry52
4Heikkinen Päivi26Jyty Siilinjärvi ry 62
5Viikilä Aija17Jyty Asikkala ry58

 

VÄSTRA FINLAND

Invalda:


NamnRöstantalFöreningÅlder
1Ahola Anne124Maatalouslomittajat ry55
2Nickull Kenneth117Svenska Österbottens Jyty rf52
3Perälä Ritva109Jyty Kauhajoki ry55
4Kuukkanen Kirsi106Jyty Pirkanmaa ry50
5Toivola Eevaliisa87Jyty Kankaanpää ry50
6Kähkönen Nea82Jyty Jyväskylä ry36
7Sundfors Roland75Jyty-Jakobstadsnejden rf, Jyty-Pietarsaarenseutu ry60
8Erma Lauri47Jyty Pirkanmaa ry38
9Yliahtela Mari43Jyty Alajärvi ry38
10Virtanen Marjo39JYTY Huittisten seutu ry62

Suppleanter:

1Yli-Hukkala Seija36Neuvonta-alan Toimihenkilöt-NEUVO ry57
2Sorri Tiina36Jyty Laukaa ry39
3Laaksonen Pirjo36Jyty Harjavallan seutu ry61
4Rantalainen Teppo
31Jyty Säkylä ry41
5Suokas Sari31Jyty Pirkanmaa ry53

Inte valda:

1Peltola Pirjoriitta29Jyty Vaasa ry57
2Laaksoharju Päivi26Jyty Vaasa ry45
3Näivö Teppo25Jyty Muurame ry 42
4Onninen-Kokko Piipe24Pohjoisen Keski-Suomen Jyty ry58
5Lipponen-Niemi Piia23Jyty Lapua ry 45
6Ruotsalainen Päivi18Jyty Saarijärven Seutu ry52

 

NORRA FINLAND

Invalda:


NamnRöstantalFöreningÅlder
1Nikupaavo Hanna163Jyty Kalajoki ry, Jyty Kalajoki rf57
2Luiro Anne107Jyty Rovaniemi ry45
3Retsu Paula105Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry56
4Härkönen Satu100Jyty Kainuu ry 51151
5Ahonen Kim93Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry47
6Sirviö Sakari81Maatalouslomittajat ry55
7Amonsen Jaana79Jyty Lounais-Lappi ry56

Suppleanter:

1Pietikäinen Jamina75Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry 36
2Uusitalo Jani63Jyty Sodankylä ry36
3Hämäläinen Tero57Lapin seurakuntahenkilöstö ry44
4Karppinen Kati56Jyty Kuhmo ry47

Inte valda:

1Lahtela Jemina52Jyty Kemijärvi ry 37
2Vanttaja Tuija51Jyty Kuusamo ry52
3Sarja Hanne35Jyty Kemin yhdistys ry39
4Huhtala Aki29Jyty Raahe ry 43
5Kyllönen Sari20Jyty Kainuu ry 511 47

 

Förbundsfullmäktiges uppgifter:

I förbundsfullmäktige sitter 37 medlemmar och de sammanträder minst två gånger i året, men vid behov oftare. Förbundsfullmäktige har förbundets högsta beslutsmakt och leder den årliga verksamheten. Fullmäktige besluter bl a om avtalsverksamheten och godkännandet av avtal på förbundsnivå, verksamhets- och ekonomiplanerna samt organiseringsprinciperna. Fullmäktige väljer för förbundet en heltidsanställd ordförande för en fyraårsperiod.

Förbundsstyrelsens uppgifter:

Som förbundets verkställande organ verkar en 12-hövdad förbundsstyrelse, som sköter om bl a avtals- och förhandlingsverksamheten i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut. Styrelsen sköter förbundets egendom samt övervakar förbundets ekonomiska förvaltning, organisationsverksamheten, kommunikationen och fortbildningsverksamheten. Dessutom gör styrelsen förslag till förbundsfullmäktige. Som styrelsens ordförande verkar på basen av sin position förbundets ordförande.


Text Tuomas Muhonen