Jytys medlemmar till arbetskonflikt i avtalsbranschen för energibranschens funktionärer 1.2.2020

2020-01-17

De Jyty-medlemmar som hör till kollektivavtalen för energibranschens funktionärer deltar i strejken med Fackförbundet Pro rf och Finlands Maskinbefälsförbund rf. Strejken börjar i skilt nämnda företag 1 februari kl. 00.00 och slutar 8 februari kl. 23.59.

Dessutom träder ett övertidsförbud i kraft 1.2.2020 kl. 00.00. Övertidsförbudet är i kraft tills man uppnått ett förhandlingsresultat om villkoren i ett nytt kollektivavtal.

Kollektivavtalsförhandlingar för energibranschens funktionärer har hållits sedan december 2019. I förhandlingarna har de viktigaste sakerna varit avlägsnandet av kiky-timmarna utan lön samt en lönelösning som kan tillämpas på energibranschens verksamhetsmiljö. Förhandlingarna har inte alls framskridit och arbetsgivarna förutsätter en fortsättning på kiky-timmarna utan lön.

Fackförbundet Pro och Finlands Maskinbefälsförbund avtalade med ett separatprotokoll om ibruktagande av kiky-timmarna i samband med konkurrenskraftsavtalet år 2016 och timmarna skrevs inte in i kollektivavtalet. Grunden för kiky-timmarna har alltså försvunnit, för en del av löntagarna har redan blivit av med dem i andra branschers förhandlingar.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty har med ett skilt anslutningsprotokoll anslutit sig till kollektivavtalen för energibranschens funktionärer, vilket Fackförbundet PRO och Finlands Maskinbefälsförbund har förhandlat fram.

Strejken inleds 1.2.2020 kl. 00.00 och slutar 8.2.2020 kl. 23.59 i följande koncerner:

Helen Oy                                                            Helsingfors
Helen Sähköverkko Oy                                      Helsingfors
Tampereen Sähkölaitos Oy                               Tammerfors
Tampereen Vera Oy                                          Tammerfors
Tampereen Sähköverkko Oy                            Tammerfors
Vantaan Energia Oy                                          Vanda
Vantaan Energia Sähköverkot Oy                     Vanda
Turku Energia Oy                                              Åbo
Turku Energia Oy -Åbo Energi Ab                    Åbo
Turun Seudun Energiatuotanto Oy                   Åbo
Turku Energia Sähköverkot Oy                        Åbo

Arbetskonflikten gäller inte arbete som utförs för att säkra människoliv och hälsa, arbete som utförs på den egna företagshälsovårdsstationen, eller arbete som utförs i företagets fabriksbrandkår.

Förhandlingarna om kollektivavtalet fortsätter 22.1.2020.

Tilläggsinformation i Jyty:

Arbetsmarknadsombudsman Veli Vähämäki, tel. 020 789 3717
Organisationsdirektör Ari Sauros, tel. 0400 343 424

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.