Ledig jobb i Vasa

2017-10-19

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty är ett fackförbund som sköter cirka 55 000 medlemmars intressebevakning i kommuner, samkommuner, församlingar och inom privata sektorn. Jyty är STTK:s medlemsförbund.

VI SÖKER TILL ENHETEN I VASA INOM VÄSTRA-FINLAND REGION

REGIONOMBUDSMAN

till ordinarie arbetsförhållande. Till uppgifterna hör att leda, ge råd och information gällande Jytys lokala organisation och intressebevakning samt sköta regionala utbildningar och tillställningar. Arbetsplatsen är vid Vasa enheten, där kollegan är organisationsombudsman. Till Västra-Finlands regionteam hör även två regionombudsmän, som arbetar vid verksamhetsstället i Tammerfors.

Arbetet förutsätter kännedom om organisationsverksamhe­ten och intressebevakningen, flexibilitet såväl beträffande arbetstider, konst att uppträda samt samarbetsförmåga. På personen åligger även den svenskspråkiga servicen, varför vi förutsätter utmärkta kunskaper i svenska språket.

Tilläggsinformation om uppgiften ger organisationsdirektör Ari Sauros (0400 343 424). Ansökningar jämte löneanspråk bör sändas elektroniskt till adressen eija.turunen@jytyliitto.fi senast tisdagen 24.10.