Jytys kommunalvalsundersökning: Ja till tjänsteförhållandeskydd, nej till utlokalisering

2017-04-03

Av kommunalvalskandidaterna stöder största delen, 84 %, ett tjänsteförhållandeskydd av nån längd i sote- och landskapsreformen. Över två års uppsägningsskydd stöds av 24 %, ett års av 31 % och under ett års av 29 %.

Nästan alla av SDP:s och vänsterförbundets kandidater stöder tjänsteförhållandeskydd i sote- och landskapsreformen. I spektrets andra ände anser 30 % av samlingspartiets kandidater att personalen inte alls bör ha något uppsägningsskydd.

Kvinnokandidater och de äldre åldersklasserna stöder tjänsteförhållandeskyddet klart mer än män och unga. Kommunstorleken har ingen stor betydelse, även om kommuner med över 100 000 invånare stödde uppsägningsskyddet mest. Det kraftigaste stödet för tjänsteförhållandeskyddet finns i Lappland och mellersta Finland.

Resultaten framgår ur Jytys enkät till kommunalvalskandidater, vilken genomfördes av Aula Research Oy. Undersökningen genomfördes 3-14.3.2017 med en elektronisk enkät, på vilken 1871 kommunalvalskandidater runt om i Finland svarade. Resultaten motsvarar den röstandel som partierna fick i kommunalvalet 2012. Felmarginalen i enkäten är högst ungefär 3 %-enheter.

Man vill själv ordna kommunernas uppgifter

Största delen, 65 %, av kommunalvalskandidaterna vill inte att de uppgifter, som blir kvar på kommunernas ansvar efter sote- och landskapsreformen, utlokaliseras. Bara 28 % stöder en utlokalisering av uppgifterna och den sista 7 %:n kan inte säga.

De ivrigaste utlokaliserarna var samlingspartiets kandidater med ett stöd på 54 %. För utlokalisering kom därefter centern, 31 %, SFP:s kandidater med 30 %, sannfinländarna med 29 % och kristdemokraterna med 27 %. Av SDP:s och de grönas kandidater stödde bara 12 % och av vänsterförbundets 5 % en utlokalisering.

Manliga kandidater stöder utlokalisering oftare än kvinnliga, men åldern har inget betydande inverkan. De största kommunerna, dvs de med över 50 000 invånare, var mest emot utlokalisering. Av dessa stora kommuner motsatte sig 70 % av kandidaterna en utlokalisering. I Lappland motsätter man sig utlokalisering mest av alla.

Enligt öppna svar, hör trafik och vägar enligt kandidaterna klarast till de utlokaliserade uppgifterna, men också här stöder bara 24 % utlokalisering.

62 % av kandidaterna tror att kommunen kan sköta de lagstiftade tjänster som blir kvar för kommunerna med den procent, som kommunen har kvar då social- och hälsovårdstjänsterna överflyttas till landskapen. Centerns och samlingspartiets kandidater tror klarare på kommunernas förmåga att sköta de lagstadgade uppgifterna.

Bekanta dig närmare med resultaten i bilagan (pdf).

Tilläggsinformation: kommunikationsdirektör Kari Hietamäki, tel. 0405020115

 * Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners och privatas tjänst. Av medlemmarna är 87 % kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund i STTK.