Jytys kommande åtgärder i uppsägningslagskonflikten klarnar på torsdagen 25.10.

2018-10-18

Jyty och andra fackförbund motsäger sig kraftigt landets regerings förändringsförslag av arbetsavtalslagen, vilket skulle försvaga anställningsskyddet i företag som sysselsätter under 10 personer. Onsdagen 17.10 har några förbund informerat om strejk eller skiftesbytesförbud.

Jytys förbundsstyrelse besluter om egna eventuella påtryckningsåtgärder i sitt möte torsdagen 25.10.2018. Vi informerar om förbundsstyrelsens beslut efter mötet. För andra förbunds påtryckningsåtgärders del betonar vi att Jytys medlemmar inte deltar i utförande av arbete för andra fackförbunds medlemmars övertids- och/eller skiftesbytesförbud samt strejk, utan utför endast sitt eget arbete och sin egen arbetsuppgift. Man bör också komma ihåg att det alltid behövs arbetstagarens samtycke till utförande av skiftesbyte och övertid.

Till kännedom också att onsdagen 17.10 meddelade fackförbundet JHL om en två dagar lång strejk 22-23.10.2018 i städ- och fastighetsservicen, matservicen och motions-, idrotts- och kulturväsendet, där man följer kommunbranschens avtal samt avaintes-avtalet. Fackförbunden Tehy och Super har å sin sida meddelat om skiftesbytesförbud för alla sina medlemmar 22.10-4.11.2018.