Jytys förbundsstyrelse: Aktivmodellen bör återkallas

2018-01-24

Förbundsstyrelsen för Den offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty drog vid ett möte man höll på onsdagen upp linjen att Jyty inte som förbund fredagen 2.2 deltar i åsiktsyttringen mot aktivmodellen, vilken främst FFC:s förbund arrangerar. Förbundsfullmäktige betonar att medlemmarna dock har rätt att delta i åsiktsyttringen på sin egen tid.

Styrelsen i tjänstemannacentralorganisationen STTK, vars medlemsförbund Jyty är, beslöt redan förra veckan att STTK inte deltar i den politiska åsiktsyttringen, för den offentliga sektorns avtalsförhandlingar pågår då möjligtvis ännu och man vill inte blanda ihop två saker genom en åsiktsyttring. Enligt STTK:s linjedragning besluter varje förbund självständigt om eventuella organisationsåtgärder.

Jytys förbundsstyrelse betonar att den inte godkänner aktivmodellen som den är nu och kräver att den korrigeras. Ståhejet som uppstått kring aktivmodellen är en klar indikation på dåligt lagberedande och medborgarnas erfarenhet av orättvisa.

Samtidigt har landets regering enligt Jytys förbundsstyrelse agerat emot sina egna löften, för då konkurrenskraftsavtalet knöts lovade regeringen att det inte kommer några nedskärningar av arbetslöshetsskyddet. Nu har det ändå gått så.

I sin nuvarande form innebär aktivmodellen för den arbetslösa en klar nedskärning av arbetslöshetsskyddet och en onödig ökning av byråkratin. Aktivmodellen är i all sin komplicitet orättvis främst mot de svaga i arbetslivet, anmärker Jytys förbundsstyrelse.

Enligt Jytys förbundsstyrelse är det ofattbart att den arbetslösas arbetslöshetsskydd nedskärs utan att den arbetslösa på grund av bristen på arbetsplatser inte har möjligheter att inverka på att själv bli anställd.

Aktivmodellen, som trädde i kraft från början av året, har redan på basen av erfarenheter i början visat sig kraftigt öka FPA:s och arbetslöshetskassornas administrativa börda. FPA har i sitt egna utlåtande uppskattat att aktivmodellen på årsnivå innebär delgivande av 385 000 – 770 000 nya förmånsbeslut. Detta kommer troligen att för den arbetslösa synas som exempelvis en försening av betalningen.

Enligt förbundsstyrelsen bör man till arbetskraftstjänsterna rikta extra resurser så att den arbetslösa har möjlighet till saklig service. De arbetslösas möjligheter till utbildning med arbetslöshetskydd bör också förbättras, speciellt i en situation där arbete inte hittas trots ihärdiga försök.

Tilläggsinformation: Jytys ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners och privat tjänst. Av medlemmarna är ca 84 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. Jyty firar 100-årsjubileum år 2018.