Jytys förbundsfullmäktige: Sote-tjänsternas valfrihet är inte kostnadseffektiv

2016-11-25

Enligt Jytys förbundsfullmäktige har landets regering inte kunnat påvisa att sote-tjänsternas valfrihet och bolagisering skulle medföra eftersträvade inbesparingar. Valfriheten höjer sannolikt hälsovårdskostnaderna ordentligt, såsom skett i Sverige.

Faran med sote-reformen är att de internationella hälsovårdstjänsteföretagen tar över sote-marknaden, drar in vinst för sina utländska ägare och samtidigt skrotas de offentliga tjänsterna, varnar Jytys förbundsfullmäktige.

Enligt Jytys förbundsfullmäktige har landets regering presenterat en mycket komplicerad och rörig landskapslag med diverse serviceinrättningar och sote-företag.

Jytys förbundsfullmäktige är oroliga för grundlagens självstyrelse, demokrati, jämlikhet och tjänsternas tillgänglighet speciellt i glesbygden. Problemen rör också bruket av offentlig makt och tillämpningen av offentlighetsprincipen. Samhället behöver också den tredje sektorn, vars finansiering och position som tjänsteerbjudare bör säkras.

Jytys förbundsfullmäktige kräver också att den offentliga sektorn i första hand fungerar som arrangör och producent av sote-tjänsterna. Kommunernas inkomstskatteprocent borde inte heller begränsas, för då riskeras kommunernas verksamhet och personalens position.

Personalens position bör säkras

Sote- och landskapsreformen förutsätter hela personalens stöd. Jytys förbundsfullmäktige håller som klart att personalens position och representation säkras redan i beredningen. Personalrepresentanterna bör för sitt arbete ha tillräcklig arbetstid med lön och dessa kostnader ska naturligtvis ersättas av landskapen och kommunerna.

Beredningen bör göras i gott samarbete, så att huvudavtalsorganisationernas representation följer exempelvis den etablerade 2+2+2-principen. Kommunbranschens union har i samarbetsverksamheten två platser, från Jyty och JHL. Samarbetet bör också vara tätt på lokal nivå, betonar Jytys förbundsfullmäktige.

Personal som överflyttas till tjänstecenter bör i stadfästningslagen alltid ses som överlåtelse av rörelse oberoende av förverkligandetidpunkt. Tjänstecentralernas enheter bör helst bildas i alla 18 landskap, åtminstone för ekonomi- och personalförvaltningens del. Alternativt bör stödfunktionerna direkt vara landskapets eller dess tjänsteinrättnings verksamhet. Positionen för personalens representanter bör också säkras i beredandet av dessa stödåtgärder.

Produktivitet med vettig arbetsfördelning

För effektivering av sote-tjänsterna är det viktigt att arbetet sköts med den personal som har lämpligaste utbildningen, bästa kompetensen och erfarenheten. Exempelvis har hälsovårdens sekreterare och avdelningssekreterare bästa kompetensen och erfarenheten av användning av patientdatasystem. Om administrationsarbetet utförs av sekreterare som kan sin sak, har läkarna och vårdpersonalen mer tid för vård- och patientarbetet.

Mer information:

Jytys förbundsfullmäktiges nya ordförande Jani Loponen, tel. 050 589 9362
Jytys intressebevakningschef Marja Lounasmaa, tel. 040 594 5872

* Jyty representerar ca 55 000 anställda inom kommuner, sammkommuner, församlingar och i privat tjänst. 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.