Jytys förbundsfullmäktige: Regeringen fungerar som intressebevakare för marknadskrafterna

2016-05-18

Arbetsgivarna och landets regering verkar genom sin gemensamma diktatpolitik ha som mål att omintetgöra den avtalskultur på trepartsbasis som har gett stabilitet och välfärd åt vårt land. Finlands regering har glömt bort den vanliga löntagaren och blivit en intressebevakare för marknadskrafterna. Detta funderade man på under vårmötet för Jytys förbundsfullmäktige 17–18.5.

Ett rättvist och jämlikt samhälle behöver växelverkan och gemensamt avtalande som beaktar alla parter.

Nu förhandlar man på förbundsnivå om en central arbetsmarknadsuppgörelse, dvs. om ett konkurrenskraftsavtal, i vilket införande av lokalt avtalande i kollektivavtalen ingår.

Enligt Jytys förbundsfullmäktige försöker arbetsgivarna bryta kollektivavtalens allmänt bindande karaktär i det lokala avtalandets namn och på så sätt åsidosätta fackförbunden som part i förhandlingarna. Samtidigt har man till och med ifrågasatt hela förtroendemannasystemet som utgör grundvalen för en jämlik förhandlingsposition för de anställda.

Lokalt avtalande får inte innebära att arbetsgivaren trampar på arbetsvillkoren och sänker lönerna med hänvisning till diffusa ekonomiska svårigheter, betonar Jytys förbundsfullmäktige.

Lokalt avtalande förutsätter förbättringar i förtroendemännens ställning såsom deras tidsanvändning, tillgång till information och utbildning.

Jytys förbundsfullmäktige framhåller att kommunsektorn har ett progressivt och fungerande förtroendemannasystem i förhållande till andra arbetsgivare. Praxis med lokalt avtalande har dessutom redan länge varit i bruk.

Jytys förbundsfullmäktige är djupt oroad för social- och hälsovårdsreformen som i ljuset av de senaste besluten i värsta fall håller på att bli ett privatiseringsprojekt för de offentliga tjänsterna. Faran är att internationella företag tar över social- och hälsovårdstjänsterna och att de offentliga tjänsterna körs ner. Enligt Jytys förbundsfullmäktige bör social- och hälsovårdstjänsterna inte bolagiseras.

Ytterligare information:
Ordförande för Jytys förbundsfullmäktige Erkki Böhme, tfn 044 445 7665
Jytys intressebevakningschef Marja Lounasmaa, tfn 040 594 5872

* Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.