Jytys förbundsfullmäktige: Man förhandlar inte om lokala sparavtal

2017-03-29

Jytys förbundsfullmäktige motsätter sig lokala sparavtal med arbetsgivaren. Sparavtalen har varit enbart lönesänkningar, såsom exempelvis frivilliga ledigheter utan lön, byte av semesterpenning till ledighet eller att avstå från semesterpenning. Förbundsfullmäktige betonar att man i kommunernas ekonomi bör komma till en långsiktig balans utan att man bestraffar personalen med nedskärningar.

Förbundsfullmäktige påminner om att konkurrenskraftsavtalets tidsbundna tre års nedskärning av semesterpenningen bestraffar speciellt arbetstagare med låg lön i den kvinnodominerade offentliga sektorn. Förbundsfullmäktige godkänner inte påstampandet av arbetsvillkoren i den offentliga ekonomins anpassnings namn i en situation där de kvinnodominerade låglönebranschernas löneutveckling redan länge har varit svag.

I höstens kommande avtalsförhandlingar borde baslinjen var sådan att man med den kompenserar låglönebranschernas negativa löneutveckling minst i enlighet med exportbranschernas löneutveckling. Man har inte råda att ytterligare sänka den offentliga sektorns löner, för rekryteringen har redan försvårats och snart finns inga välfärdsfaktorer.

Förbundsfullmäktige försvarar kraftigt allmänbindande kollektivavtal, för allmänbindandeheten har märkbart främjat det finska samhällets jämlika utveckling genom att fastställa en miniminivå för arbetsvillkoren i samma bransch oberoende av arbetsgivare. Förbundsfullmäktige förundrar sig över vad det är som hindrar arbetsgivaren att erbjuda bättre löner och arbetsvillkor än kollektivavtalet.

Lokalt avtalande i kommunsektorn och Jytys privata branscher samt kyrkan borde enligt Jytys förbundsfullmäktige i fortsättningen också göras inom kollektivavtalets fastställda gränser. Förbundsfullmäktige ser att man lokalt förhandlar om exempelvis flexibel arbetstid, såsom ibruktagande av en arbetstidsbank. Förhandlingar hålls också i sådana fall då alternativet är uppsägningar som en följd av arbetsgivarens svaga ekonomiska situation, vilket i vilket fall som helst förutsätter samarbetsförfarande.

Förbundsfullmäktige betonar att grundprincipen för lokalt avtalande är den att som arbetstagarnas representant fungerar förtroendemannen, som känner till saker, och som har tillräcklig information, utbildning och möjlighet att använda tid till skötsel av uppgiften. Den svenska modellen, där personalens representanter har en plats i företagens styrelser, är något som vi i Finland också bör sträva efter. På så sätt finns möjlighet att uppnå äkta förtroende.

Tilläggsinformation:
Jytys intressebevakningschef Marja Lounasmaa, tel. 040 594 5872
Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756

* Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privatas tjänst. Av medlemmarna är ungefär 87 % kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund i STTK.