Jytys förbundsfullmäktige: Löneförhöjningarna minst på exportbranschernas nivå

2017-11-22

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys förbundsfullmäktige kräver för de branscher de representerar i såväl kommuner, samkommuner, församlingar som i privata och tredje sektorn en löneförhöjningslinje som är minst på exportbranschernas nivå. Enligt förbundsfullmäktige är löneförhöjningstrycket i förbundets avtalsbranscher hårdare än på annat håll för på grund av konkurrenskraftsavtalet (kiky) har löneutvecklingen i den offentliga sektorn varit svagare än i andra branscher.

Enligt statistikcentralen har ett treårigt kiky och en tidsbunden nedskärning av semesterpenningen inverkat negativt på kommun- och statssektorns inkomstnivåindex från och med första kvartalet 2017. Löntagarnas nominella inkomster från juli-september 2016 till motsvarande period i år steg på den privata sidan med 0,6 % medan de i kommun- och statssektorn sjönk med 1,1 % och 1,0 %.

I de regelbundna inkomsterna skedde en uppgång på 0,5 % i juli-september i år jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. I privata sektorn var tillväxten 0,6 %, för staten 0,5 % och i kommunsektorn 0,3 %.

Enligt Jytys förbundsfullmäktige, som sammanträdde i Åbo, bör nedskärningen av semesterpenningen vid denna avtalsrunda kompenseras med löneförhöjningar, för regeringen har meddelat att de inte tar tillbaka nedskärningarna av semesterpenningen. Regeringen påtvingade ju orättvist nedskärningarna av semesterpenningen på den offentliga sektorn som en del av kiky baserat på felaktiga ekonomiska prognoser. Nu visar Finlands ekonomiska utveckling helt motsatta tecken och går till och med på i tätposition bland EU-länderna.

Enligt förbundsfullmäktige bör förhöjningarna vara allmänförhöjningsbaserade och i eurobelopp eller följa en så kallad blandlinje, där man garanterar ett tillräckligt eurobelopp för alla. Här bör också ingå låglöne- och kvinnolöneposter.

En procentbaserad förhöjning godkänns inte av Jyty. Förhöjningar som procentbaserade, bl a i teknologiindustrin fick man ett sådant avtal, skulle innebära en ökning av löneskillnaderna på bekostnad av de kvinnodominerade låglönebranscherna.

Jyty ska förhandla fram totalt 15 avtal, varav huvudparten slutar i slutet av januari. En lösning försöker man uppnå i första hand genom förhandlingar, men man är beredd på arbetskonflikter och beredskapen för arbetskonflikt har höjts, påpekar förbundsfullmäktige.

De avtal som knutits under de senaste veckorna främst i exportsektorerna har i regel varit två-åriga för avtalade förhöjningsprocenter samtidigt som man ökar lokalt avtalande. Det tredje året har varit ett s k optionsår, om vars förhöjningar man förhandlar skilt.

Enligt Jytys förbundsfullmäktige kommer det att vara mer utmanande än normalt att avtala om avtalsperiodens längd för branscherna som förbundet representerar bl a på grund av det osäkra framskridandet av sote- och landskapsreformen. Ett alternativ kunde vara en avtalsmodell som består av två år och det tredje ett s k optionsår som kan uppsägas.

För textfrågorna finns i varje Jyty-avtal egna specialbehov och dessa mål specificeras under förhandlingarnas gång.

På grund av sote- och landskapsreformen finns det i kretsen för samarbetsförhandlingarna över 200 000 arbetstagare och en stor del av dem oroar sig dagligen för arbetsplatsen. Förbundsfullmäktige betonar också att reformens framgång är beroende av arbetstagarna för personalen är reformens resurs. Därför behövs förbättringar i personalrepresentanternas verksamhetsmöjligheter att sköta sina uppgifter på arbetsplatserna i en förändringssituation. Främjandet av deras position som medlemskapets intressebevakare för bl a informationstillgång, tidsbruk, befrielse från arbetet och ersättningar är enligt Jytys förbundsfullmäktige högt på listan i avtalsförhandlingarna.

Tilläggsinformation:
ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756,
intressebevakningschef Marja Lounasmaa, tel. 040 594 5872

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Ungefär 84 % av medlemmarna är kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och STTK:s fjärdestörsta medlemsförbund. Jyty firar 100-årsjubileum år 2018.