Jytys förbundsfullmäktige gav befogenheter till stridsåtgärder

2018-02-02

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys förbundsfullmäktige beslöt vid sitt möte 1.2 att ge förbundsstyrelsen befogenheter att förbereda och skrida till stridsåtgärder, för i kommunbranschens förhandlingar hade man inte uppnått förhandlingsresultat inom utsatt tid 31.1.

Jytys största avtalsbranscher är utan avtal, såsom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, kyrkans allmäna tjänste- och arbetskollektivavtal samt Jytys privata sektors Avaintyönantajat AVAINTA rf:s kollektivavtal.

Under avtalslöst tillstånd finns ingen arbetsfredsplikt, så strejker och andra stridsåtgärder är möjliga.

Jyty har uppnått förhandlingsresultat i sex privata avtal, vilka Jytys förbundsfullmäktige godkände 1.2.

Om tidpunkten för nästa möte för Jytys förbundsfullmäktige beslöts inte vid torsdagens möte. När förbundsfullmäktige sammanträder nästa gång beror på hur kollektivavtalsförhandlingarna framskrider.

Avgörande är bl a hur förhandlingarna för Jytys största avtalsbransch, dvs kommunsektorn, framskrider. Nästa gång man sitter vid kommunavtalsbordet är lördagen 3.2 kl. 12.

Tilläggsinformation: Jytys ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 personer i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ca 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. Jyty firar sitt 100-årsjubileum, år 2018.