Jytys förbundsfullmäktige: Den ojämlika löneutvecklingen måste stoppas

2017-05-24

Jytys förbundsfullmäktige kräver en jämlik löneutveckling för de kvinnodominerade låglönebranscherna som producerar grund- och välfärdstjänster. Löneutvecklingen är negativ för bland annat kommunbranschens lågavlönade arbetstagare då man beaktar inflationen och konsumentprisernas förhöjning. Kiky-avtalets nedskärningar av semesterpenningen och andra försvagningar av arbetsvillkoren har bara ökat ojämställdheten.

Jytys förbundsfullmäktige betonar att den ojämlika löneutvecklingen i de kvinnodominerade branscherna måste avbrytas i höstens kommande avtalsförhandlingar.

Enligt en enkät bland förbundets medlemmar kan inte exportindustrins kollektivavtal fungera som övre gräns för den offentliga sektorns löneförhöjningar. Förbundsfullmäktige vill vända upp och ner på den ideologiska kampen om Finlands modell. Lönejämlikheten skulle märkbart främjas om man för de kvinnodominerade låglönebranscherna, som producerar grund- och välfärdstjänster, skulle förhandla fram större förhöjningar än i exportbranschen, påpekar Jytys förbundsfullmäktige.

Förbundsfullmäktige förundrar sig över de tonfall som håller den offentliga sektorn och administrationen som orsak till Finlands svaga ekonomiska utveckling. Förbundsfullmäktige betonar att just den offentliga sektorn skapar förutsättningar för samhällets och affärslivets verksamhet och att vårt lands konkurrenskraft baserar sig på omfattande och högklassiga tjänster producerade av den offentliga sektorn.

Distansarbetsmöjligheter, utbildning och samarbetsverksamhet bör ökas

Man bör öka arbetstidernas flexibilitet genom exempelvis flextid för kommunbranschen, Jytys privata branscher, kyrkan och den tredje sektorn. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid distansarbete som lämpar sig för många branscher, och vars möjligheter bör ökas. Förbättringar borde också fås för ersättning av restid, kräver förbundsfullmäktige.

Arbetstagarna behöver kontinuerlig utbildning då arbetsuppgifterna skiftar och kompetensbehoven förändras exempelvis i och med digitaliseringen. Utbildning är speciellt viktig i förändringssituationer, såsom sote- och landskapsreformen. Förbundsfullmäktige håller som självklart att utbildningen ska ske på arbetstid, om det blir förändringar i arbetsuppgifterna eller om arbetsuppgifterna ändrar i och med en omplacering.

Enligt förbundsfullmäktige bör också samarbetet mellan personalen och arbetsgivaren utvecklas genom kontinuerlig interaktion, öppenhet och samarbete. Också personalens påverknings- och deltagandemöjligheter bör ökas i beslutsfattandet. Ett förtroendefullt samhälle föder störst produktivitet.

Personalrepresentanternas position bör förstärkas

Förtroendemännens och arbetarskyddsbefullmäktigas tidsbruk, informationsanskaffning och ersättningar bör förbättras. Personalrepresentanterna bör få ledigt från det egna arbetet för att sköta förtroendemannauppdraget samt skäliga ersättningar. Dessutom bör det vara möjligt att flera arbetsgivare har en gemensam huvudförtroendeman eller förtroendeman som arbetar bara med det.

Tilläggsinformation:

Jytys intressebevakningschef Marja Lounasmaa, tel. 040 594 5872
Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756

* Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privatas tjänst. Av medlemmarna är ungefär 87 % kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund i STTK.