Jytys elektroniska ärendehanteringstjänst togs i bruk 17.9.

2018-09-17

I och med förnyelsen av Jytys medlemsregistersystem togs den förnyade elektroniska ärendehanteringstjänsten för medlemmar i bruk måndagen 17.9 efter en dryg veckas användningsavbrott.

Samtidigt togs ärendehanteringstjänsten Operetti för förbundets aktiva (föreningarnas och personalens representanter) i bruk. Omanetti, som är ett extranet avsett för förbundsaktivas bruk, behålls dock som sådan.

Vad kan man göra i Jässäri?

Jässäri är avsett för användning för alla förbundets medlemmar. I Jässäri kan du bl a uppdatera dina egna kontakt- och medlemsuppgifter, kontrollera de egna medlemsavgiftsuppgifterna samt anmäla dig till Jytys utbildningar och kurser (Jässäris Kurser-sektion). I Jässäri ser du också kontaktuppgifterna för din förenings funktionärer och förtroendemän.

Att logga in på de elektroniska ärendehanteringstjänsterna

Man loggar in på alla Jytys elektroniska ärendehanteringstjänster via samma inloggningsfönster. Länken till inloggningssidan finns i övre vänstra hörnet på vår webbsida www.jytyliitto.fi samt i texten nedan. E-postadressen fungerar som användarnamn för den första inloggningen. Lösenordet som behövs för inloggningen är det bekvämast att beställa direkt till mobiltelefonen. Alternativt kan du till din huvudsakliga e-post beställa en länk, genom vilken du kan skapa dig ett lösenord. Efter att man loggat in i systemet kan man också byta lösenord. Obs! De gamla Jässäri-användarnamnen fungerar inte längre efter förändringen, utan var och en borde göra en första inloggning till den nya Jässäri. Nedan noggrannare inloggningsinstruktioner i en pdf-fil och som video.

Läs mer: Jytys elektroniska tjänster