Jyty: Vi godkänner inte lönelösningar som är lägre än den allmänna linjen!

2018-02-15

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund förbereder sig på hårdare stridsåtgärder både i kyrkosektorn och i många privata avtalsbranscher, som har varit i ett avtalslöst tillstånd redan från och med 1.2. En utvidgning av stridsåtgärderna hotar mer specifikt den privata social- och hälsovårdsbranschen, den privata undervisningsbranschen och yrkesmässiga vuxenutbildningscentraler samt kyrkobranschen.

– Stridsåtgärderna kommer att bli klart hårdare om man inte i de privata avtalsbranscherna och kyrkobranschen uppnår den allmänna linjens lönelösningar, såsom i kommunbranschen, betonar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki vid förbundsstyrelsens möte i Lahtis 15.2.

Jyty har redan utlyst övertids- och skiftesbytesförbud för den privata undervisningsbranschen och vid vuxenutbildningscentralerna 7.2 samt för den privata socialservicebranschen 8.2.

– Som nästa i tur kommer strejkvarningar och senare strejker om förhandlingarna inte framskrider och arbetsgivaren fortfarande strävar till att försvaga arbetsvillkoren i jämförelse med den allmänna linjen.

I de privata social- och hälsovårdsbranscherna är ett speciellt mål att komma fast löneskillnaderna i förhållande till kommunernas löner.

– Vi godkänner speciellt inte sämre arbetsvillkor och lön för samma arbetsuppgifter i den privata socialservicebranschen jämfört med den offentliga sektorn, säger Pihlajamäki.

I kyrkosektorn strävar arbetsgivaren till en klart sämre lönelösning än andra branscher och samtidigt en löstagning av avtalsperioden från den övriga offentliga sektorn.

– De som arbetar i kyrkosektorn förtjänar löneförhöjningar i enlighet med den offentliga sektorn. Fastän kyrkans ekonomi har försvagats, kan vi inte godkänna att kyrkan fortsätter trampa på arbetstagarnas arbetsvillkor och försämra lönen. Ingen lever på bara andens kraft, anmärker Jytys ordförande.

I den privata undervisningsbranschen och på vuxenutbildningscentralerna är situationen också besvärlig, löneförhandlingarna går inte framåt och man har till och med föreslagit försämringar av avtalet.

– Om man inte kommer framåt i förhandlingarna hotar strejk många verksamhetspunkter för den privata undervisningsbranschen och vuxenutbildningscentralerna, avslutar Pihlajamäki.

Jytys medlemmar arbetar i de privata social- och hälsovårdsbranscherna som bl a olika branschers handledare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare och avdelningssekreterare. I kyrkobranschen verkar Jyty-medlemmarna som barnledare, byråsekreterare, församlingsmästare, församlingsträdgårdsmästare och specialyrkesmän. I den privata undervisningsbranschen verkar medlemmarna som exempelvis olika branschers handledare, studiesekreterare, byråsekreterare, lärare och kockar.

Jytys förbundsfullmäktige sammanträder till ett extra möte fredagen 16.2 kl. 12 för att besluta om man godkänner eller förkastar förhandlingsresultaten för kommunbranschen och de andra avtalsbranscherna.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. Jyty firar 100-årsjubileum år 2018.