Jyty: Vi behöver inget riksomfattande Hetli!

2018-01-16

Ekonomi- och personalförvaltningens servicecenter Hetlis position i sote- och landskapsreformen bör bedömas på nytt. I den marknadsbundna valfrihetsmodellen är Hetli problematisk ur konkurrenslagstiftningens, EU:s statsstödsdirektivs och anskaffningslagstiftningens synvinkel.

Av en konkurrensrättslig utredning, som professor i företagsjuridik Petri Kuoppamäki publicerar idag, framgår att konkurrensen i ekonomi- och administrationsförvaltningens tjänster i och med Hetli skulle minska väsentligt och att det skulle uppstå en bestämmande marknadsposition i tjänsterna, vilket baserar sig på användningsplikten. Sådana finns det mycket av redan från tidigare.

Redan nu ordnar kommunerna stödtjänster korsadministrativt i samarbete mellan varandra och exempelvis med samkommunslika sjukvårdsdistrikt.

I utredningen anser man att man på sote-tjänsterna i valfrihetsmodellen också borde tillämpa EU-konkurrensregler, för då konkurrerar landskapen marknadsbundet med privata företag.

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki betonar att kommunerna och landskapen bör ha rätt att besluta hur ekonomi- och personalförvaltningen ordnas till exempel per landskap.

– Den ekonomiska nyttan av centraliserade riksomfattande servicecenter kan inte bevisas och dylika företags verksamhet är i allmänhet också stelare. Enligt en färsk utredning verkar Hetli som marknadsbunden aktör också vara i strid med konkurrenslagstiftningen, EU:s statsstödsdirektiv och anskaffningslagstiftningen.

Enligt Pihlajamäki borde landskapens och kommunernas ekonomi- och personalförvaltning ordnas i första hand som egen tjänsteproduktion i samarbete, såsom tidigare. Då bevaras också arbetsplatserna mer sannolikt i det egna landskapet.

– Landskapen och kommunernas offentliga tjänster som finansieras med skattemedel bör man dock inte slumpmässigt låta de privata marknadskrafterna gå hårt åt.

– Generellt borde de offentliga tjänsterna i sote- och landskapsreformen bevaras som offentliga tjänster, som privata tjänster vid behov kompletterar, föreslår Pihlajamäki.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingar och privat tjänst. Av medlemmarna är ca 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. Jyty firar sitt 100-årsjubileumsår år 2018.