Jyty utlyser övertids- och skiftesbytesförbud 26-28.9.

2018-09-19

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty kräver att landets regering drar bort beredningen av arbetsavtalslagens förändringsförslag, vilket skulle försvaga anställningsskyddet i företag som sysselsätter under 20 personer. Jyty utlyser mot uppsägningslagförslaget från landets regering övertids- och skiftesbytesförbud samt användningsförbud av flextid för överskridande av regelbunden arbetstid från onsdagen 26.9.2018 kl. 6.00 till fredagen 28.9 kl. 23.59. Förbudet gäller för alla Jytys medlemmar i olika avtalsbranscher – kommunbranschen, de privata branscherna och kyrkans bransch.

Under övertids- och skiftesbytesförbudet samt användningsförbudet av flextid för överskridande av regelbunden arbetstid fortsätter Jyty-medlemmarnas arbeten enligt planerade arbetslistor, men man gör inte övertid eller skiftesbyten. De som har flextid i arbetet gör högst avtalad daglig arbetstid, dvs flextid samlas inte. Annars sköter arbetstagarna sina arbetsturer som normalt.

Obs! Utanför övertids- och skiftesbytesförbudet har avgränsats kommunbranschens och kyrkobranschens tjänsteinnehavare. Utanför arbetskonflikten har också avgränsats sådana arbetsuppgifter som om de blev ogjorda skulle förorsaka fara för människors liv eller hälsa. Till övertids- och skiftesbytesförbudet hör inte heller sådana arbeten som rör allmän säkerhet eller säkrande av egendom, vilka det inte är möjligt att flytta till senare.

Läs mer:

Tilläggsinformation ger i första hand Jytys egna förtroendemän, regionalbyråerna eller förbundets intressebevakningsavdelning per e-post tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi eller på servicenumren.