Jyty: Tiden för massiva sparåtgärder i kommunerna är inte nu

2020-03-19

Coronapandemin riktar sig nu direkt mot arbetsplatserna i den finländska privata sektorn. På begäran av Finlands regering förberedde arbetstagarnas centralorganisationer STTK, FFC och Akava samt KT Kommunarbetsgivarna och Finlands Näringsliv EK som representerar arbetsgivarna för sin del åtgärder, genom vilka företagen med så små skador som möjligt ska klara skadan som coronaviruset förorsakar. Stödåtgärderna offentliggjordes på onsdagskvällen 18.3. Stödåtgärderna som fastställts av regeringen kommer att ligga på flera miljarder euros nivå.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki betonar att permitteringarna som planerats i många kommuner borde stängas ute från metodurvalet, som kommunerna använder för att söka panikartade inbesparingar. ”Behovet av personal är i många arbetsuppgifter i den offentliga sektorn och också i den tredje sektorn just nu större än normalt.”

Enligt Pihlajamäki måste man nu se längre än näsan. Just nu riktar sig krisen utöver den offentliga sektorns vårdtjänster framför allt mot den privata sektorns företag, där köpande kunder nästan helt försvunnit i många branscher.

”Där behövs de stödåtgärder regeringen strävar efter. Men de behövs också för arbetstagarna i den offentliga sektorn som producerar grund- och välfärdstjänster, och vars arbetsuppgifter snarare ökat som en följd av coronan i motsats till många andra branscher.”

Enligt Pihlajamäki är det extremt viktigt att de lagstadgade uppgifterna sköts i de olika sektorerna. ”Det är också viktigt att inom t ex social- och hälsovårdssektorn se till att vårdkedjorna som en följd av eventuella sparåtgärder inte bryts som en följd av kortsynt verksamhet”, understryker Pihlajamäki.

Tilläggsinformation: Jytys ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.