Jyty: Ta förnuftet till fånga, regeringen – återta uppsägningsförslaget!

2018-10-06

Regeringen har i beredningen av arbetslagstiftningen totalt glömt arbetsmarknadsparterna, dvs dem som förändringarna egentligen rör. Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty förundrar sig över varför landets regering hellre lyssnar på kraven från organisationen Företagarna i Finland än arbetsmarknadsparterna.

Jytys organisationschef Ari Sauros uppmanade vid Jyty Kuopio rf:s 100-årsfest 6.10 Sipiläs regering att återvända till förhandlingsbordet tillsammans med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna samt att respektera avtals- och medborgarsamhällets principer. Den ensidiga diktatpolitik som landets regering utövar och dess uppsägningsprojekt som kränker jämställdheten hotar att bli väldigt dyra för såväl företagens ekonomi som förtroendet för avtalssamhället.

Det börjar bli sista stunden för landets regering att ta sitt förnuft till fånga så att situationen inte blir okontrollerbar. Näringslivets centralförbunds före detta arbetsmarknadschef Lasse Laatunens (Iltalehti 1.10) ord: "Att ta en ny ställning i konflikten skulle inte vara en prestigeförlust för regeringen, utan en statsmannagärning i en eskalerande konflikt".

En ringa försummelse av arbetsplikten kan leda till orimliga uppsägningar

– För en arbetstagare är arbetsgivarens sänkta uppsägningströskel i lagförslaget mycket problematisk. Lagförslagets ringa försummelse av eller brott mot arbetsplikten kan leda till fullständigt orimliga uppsägningar, betonar Jytys organisationschef.

Allt som allt skulle ett genomförande av lagförslaget för löntagarna innebära ett vagt uppsägningsskydd, som är fullständigt omöjligt att godkänna för en fackföreningsrörelse som representerar arbetstagarna. Att begränsa uppsägningsgrunderna för en organisation med under 20 anställda till under 10 anställda gör inte alls det ojämställda lagförslaget bättre.

Jyty påminner också att arbetsgivarnas position på den senaste tiden har underlättats kraftigt exempelvis genom att förlänga prövotiden från 4 månader till 6 månader. Också tillbakatagningsplikten har förkortats från 9 månader till 4 månader när grunderna för uppsägning är ekonomisk och produktionsorsak.

Lördagen 6.10 tar också lagstiftningens bedömningsråd, vars uppgift är att höja kvaliteten på effektbedömningen av regeringens förslag, ställning till saken. Regeringen motiverar förslaget med en förbättring av sysselsättningen. Redan nu har flera ledande experter och forskningsinstitutioner utdömt förslaget nästan helt och hållet och konstaterat att ingen sysselsättningseffekt föreligger. För alla skulle det vara önskvärt att regeringen skulle återta sitt uppsägningsprojekt så snart som möjligt.

Tilläggsinformation: Jytys organisationschef Ari Sauros, tel. 0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Ca 84 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. Jyty firar sit 100-årsjubileum år 2018.