Jyty: Stora förväntningar på ramförhandlingarnas stödmiljarder

2020-04-03

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki kräver att staten så fort som möjligt kompenserar kommunerna för nedgången i skatteintäkter på grund av coronaepidemin. Regeringen behandlar stödpaketen i ramförhandlingarna som inleds 7.4.

”Nu borde man hålla fattningen när det gäller permitteringar. Om något, så hotar de i värsta fall att till och med förvärra krisen. Redan nu har till exempel många kommuner tyvärr fattat beslut om inledande av samarbetsförhandlingar utan att det funnits information om vilken regeringens linje i stödpolitiken kommer att vara.”

Enligt experter är coronans följdverkningar på bara kommunerna på kort sikt i miljardklass.

”Bedömningarna om kommunernas behov av stödeuron är i klassen åtminstone ett par miljarder. Skatteintäkterna hotar gå ner också i kyrkosektorn, vilket har en direkt inverkan på personalen. Och situationen är inte alls bättre på tredje sektorns arbetsplatser, där man på många ställen utför viktigt servicearbete som kompletterar den offentliga sektorn.”

Pihlajamäki anser det vara av yttersta vikt att kommuner och offentliga tjänster stöds genom exempelvis förhöjningar av kommunernas samfundsskatteandelar samt grundtjänsterna och statsandelar enligt prövning.

”Företagen fick redan för några veckor sedan stödpaket till miljardbelopp och dessutom möjligheter att genom olika åtgärder skjut upp obligatoriska utbetalningar samtidigt som den offentliga sektorns ökande permitteringar gör de ekonomiska utsikterna ännu dystrare bl a genom att försvaga skatteintäkterna”, påpekar Pihlajamäki.

I Finland är i nuläget långt över 300 000 arbetstagare inblandade i samarbetsförhandlingar på grund av ekonomins tvärstopp som en följd av coronapandemin. I de flesta kommunerna har framför allt skolgångshandledare, personal inom småbarnspedagogik, mat- och städningsbranscherna, ungdoms- och motionssektorn samt bibliotekspersonal blivit utsatta för permitteringar.

”I de flesta branscherna har det dock varit positivt att märka att man verkligen har sökt alternativ till permitteringar. Arbetstagare har uppmuntrats att ta ut övertidstimmar som flyttats till ”arbetstidsbanken” och att i mån av möjlighet hålla ackumulerad semester tidigare än planerat.” 

Enligt Pihlajamäki är det en fin sak att man i en del av kommunerna och också i kyrkosektorn för personalen har sökt ersättande arbete i exempelvis social- och hälsovårdssektorn för att undvika permitteringar när arbetet tagit slut. Så i de fall där det med tanke på personernas utbildning och erbjudna uppgiftsbeskrivningar bara varit möjligt.

”Det skulle alltid vara skäl att utreda om det kunde vara möjligt att tillfälligt placera personer under permitteringshot exempelvis vid tjänster för åldringar. Jag är orolig över hur hemvårdspersonalen som producerar tjänster för åldringar ska orka när arbetskraftsresurserna redan före coronaepidemin var extremt knappa.”

Pihlajamäki säger också att hon i åldringarnas hemvårdstjänster har stor oro över hur skyddsutrustningen räcker så att hälsan för hemvårdens kunder och arbetstagare tryggas.

”Tillräckligheten av skyddsutrustning som uppfyller kvalitetskriterierna bör vara högsta prioritet. Även ur denna synvinkel ligger arbetstagarnas arbetarskydd på arbetsgivarens ansvar”, betonar Pihlajamäki. 

Tilläggsinformation i Jyty:

Ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 80 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlem i STTK.