Jyty ställer in tillställningar till slutet av juli

2020-03-25

Jyty ställer in utbildnings- och medlemstillställningar till och med slutet av juli 31.7. Också Jytys arbetsplatsturné avbryts tills vidare.

Publicerad 13.3.2020 och uppdaterad 25.3. och 7.5.

Man strävar till att hålla de inställda utbildningarna och tillställningarna senare om det är möjligt. En del av tillställningarna torde gå att genomföra genom distansförbindelser, såsom nätutbildningar. Om annulleringar och förändringar informeras de som anmält sig alltid skilt. Följ också med utbildningskalendern och händelsekalendern på Jytys webbsidor.

Jyty vill säkra sina medlemmars beredskap att verka i sitt arbete under coronavirusepidemin samt hindra en omfattande spridning av viruset. Jyty betonar att inställningen av tillställningarna är en del av skyddsåtgärderna och ansvarsfull verksamhet för att minimera epidemins utbredning och skador.

Förbundet rekommenderar samma verksamhetsmetod också för sina medlemsföreningar. Arbetsgivarna instruerar arbetstagarna om coronavirusepidemin. I sista hand följs myndigheternas instruktioner.

Tilläggsinformation ges av Jytys utbildningsavdelning, organisationsavdelningen och de regionala byråerna.