Jyty: Sote- och landskapsreformen håller på att stupa på sin komplexitet

2017-11-21

Enligt ordförande Maija Pihlajamäki som talade vid Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys styrelsemöte tisdagen 21.11 i Åbo hotar sote- och landskapsreformen att som en följd av dålig beredning och tjurskalligt tvångsbändande köra på grund för sin komplexitet och rörighet, där branschexperternas varningar klingar för döva öron.

 "Regeringens valfrihetsförslag, som är ute på remiss, fyller inte heller för Jytys måls del de förväntningar för lagberedning, som man på förhand förväntade sig av lagförslaget. I det har inte beaktats – egentligen överhuvudtaget –  positionen för arbetstagare som arbetar i bl a ekonomi-, personal- och övriga stödtjänster. Trots att många av sote- och landskapsreformens förändringar berör just personalen i ovan nämnda sektorer."

 "Det verkar nog som om sote- och landskapsreformen stannar på slutrakan. Senast har reformen (HS 20.11) kritiserats i sällsynt hårda ordalag av bl a HNS-vd:n Aki Lindén samt professor Jussi Huttunen, av vilka Huttunen varnade för att valfrihetslagstiftningen är full av fallgropar. Också Kommunförbundets nyligen publicerade Kommunpulsen-enkät berättade om en ovanligt stor osäkerhet på kommunfältet om genomförandet av grundmålen för sote-reformen.

 Enligt Jytys ordförande Maija Pihlajamäki är det väldigt oroväckande att bara åtta procent enligt enkäten trodde att reformen håller styr på utgiftsökningen, medan hela 72 % inte trodde det.

 "Detta är verkligen makalöst när ett av hela reformens centrala mål har varit att man genom den uppnår kostnadsbesparingar på till och med tre miljarder euro. I samma valfrihetspaket försöker man också envist smyga in alldeles för mycket, när allt från specialsjukvård till kundsedlar och kundernas personliga budgeter är inblandade."

 Enligt Pihlajamäki var ett centralt mål med reformen förverkligande av tjänsternas jämställdhet i olika delar av landet. Nu håller det på att gå tvärtom! "Hela 45 % av de som svarade uppskattade att tjänsternas jämställdhet och tillgång inte förbättras i och med reformen. Bara var fjärde trodde att de förbättras. En tredjedel av de som svarade på enkäten tog inte ställning till saken."

 I Hetli slingrande som i valfriheten

 "För Jytys del orsakar det, att man inte heller hör den personal som övergår i landskapens tjänst, speciellt stor oro. Staten grundade för fem månader sedan Hetli Ab, som ska arrangera och producera ekonomi- och personaltjänster. Från början av 2020 då landskapsreformen förverkligas övergår Hetli i de landskaps ägo, som blir deras kunder. Nu ser det ut som om de största landskapen ur personalsynvinkel stannar utanför Hetli.

 "Situationen är ungefär lika i Havslappland, där inte många verkar tro på regeringens landskaps- och sote-reform, och många av områdets kommuner håller på att blåsa regeringens förslag och externalisera sina hälsovårdstjänster till hälsovårdstjänstejätten Mehiläinen innan regeringen med en brådskande lagstiftning kan lägga sig i.

 Redan nu fungerar som konkurrenter till det nationella Hetli aktiebolag som antingen ägs helt av kommuner eller där kommuner har bestämmanderätt. Sådana har funnits redan i åratal, bl a Kunnan Taito Ab och KuntaPro Ab.  

 Jyty hoppas att grundandet av det nationella Hetli tas tillbaka och att man skulle låta kommunerna och landskapen själva bestämma hur ekonomi- och personaladministrationen arrangeras exempelvis per landskap.

 Tilläggsinformation: ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlem i STTK. Jyty firar sitt 100-årsjubileum år 2018. Till det visuella materialet för Jytys 100-årsjubileum 2018 här.