Jyty-medlemmarnas elektroniska kommunikationssystem Jässäri förnyas

2018-08-28

​Jytys medlemsregistersystem förnyas i september och i och med detta förnyas också medlemmarnas elektroniska kommunikationssystem. Det gamla elektroniska kommunikationssystemet stänger fredagen 7.9 kl. 15.00 och den nya Jässäri öppnas måndagen 17.9. Under tiden däremellan är det ett driftsavbrott i medlemsregistrets uppdatering.

Vad bör varje medlem göra på förhand?

Granska i nuvarande Jässäri senast 5.9 att din huvudsakliga personliga e-postadress och mobiltelefonnummer finns i förbundets medlemsregister. Du behöver dem när du första gången loggar in i nya Jässäri. I Jässäri kan du logga in via övre kanten på Jytys webbsidor www.jytyliitto.fi.

Inloggning i Jässäri från och med 17.9

I nya Jässäri fungerar e-postadressen som användarnamn vid första inloggningen. Det är bekvämast att beställa lösenordet som behövs för inloggningen direkt till mobiltelefonen. Alternativt kan du till din huvudsakliga e-post beställa en länk, genom vilken du kan skapa ett lösenord till dig själv. Efter inloggningen i systemet kan man också byta lösenord.

Obs! De gamla Jässäri-inloggningsuppgifterna fungerar inte längre efter förändringen, utan var och en bör göra en första inloggning till nya Jässäri.

Användning av Jässäri

I Jässäri finns grundinstruktioner för användning av tjänsten. Dessutom planeras visuella instruktioner till Jyty-tidningens oktobernummer för vad man kan göra i Jässäri och hur. Tjänsten är tydlig och man kan fritt granska sina egna uppgifter. Om uppgifterna inte är aktuella bör man uppdatera dem. För förbundets verksamhet och intressebevakning är det väldigt viktigt att dina medlemsuppgifter är riktiga i medlemsregistret.

Vi ger mer information om Jässäris inloggnings- och användarinstruktioner innan ibruktagandet.

Tilläggsinformation

  • Medlemsregisterservice, tel. 020 789 3720 - må-fr klo 9-12, jasenrekisteri@jytyliitto.fi
  • Pirjo Hietanen, sekreterare för informationstjänsten, tel. 040 648 3766, pirjo.hietanen@jytyliitto.fi