Jyty: Man lyssnar inte på personalen – förtroendet är borta!

2017-11-17

I det nya lagförslaget om valfrihet har man inte beaktat personalen och inte heller betydelsen av administrations-, stöd- och ICT-tjänster. Förtroendet för en lyckad reform börjar ta slut och hela korthuset hotar rasa samman, varnade Jytys ordförande Maija Pihlajamäki vid Jyty Seinäjoki rf:s 70-årsfest 17.11.

– Personalen som experter på sin bransch bör få en mer betydande roll och större betydelse än tidigare då man besluter om sote- och landskapsreformen, kräver Jytys ordförande.

– Beaktansvärt är att man inte lyssnar på exempelvis personalen i administrations- och stödtjänsterna även om förändringarna kraftigast berör dessa arbetstagare. Det är inte ens klart om den egna arbetsgivaren är offentlig eller privat, vilka arbetsvillkor som följs och på vilken ort arbetsplatsen över huvudtaget finns, förundrar sig Pihlajamäki.

Jyty yttrade sig om administrationstjänsterna förra gången på våren 2017, efter vilket staten grundade ett riksomfattande bolag vid namn Hetli att sköta ekonomi- och personaladministrationens tjänster.

– Fastän man i själva lagförslaget har glömt personalen, kommer vi att ta ställning till exempelvis Hetli, som inte verkar vara ett speciellt funktionsdugligt alternativ, drar Pihlajamäki upp linjerna.

Dessutom äventyrar datasystemens halvfärdighet och funktionsoduglighet patienterna, kunderna samt hela personalens förutsättningar att arbeta. Erfarenheter från redan små förnyelser av datasystemen har visat att landskaps- och sote-reformens tidtabell inte är realistisk och att den planerade tilläggstiden inte är tillräcklig.

– Så småningom börjar man se att administrations- och ICT-tjänsterna har en livsviktig betydelse för organisationernas funktionsförmåga. Av primär vikt är datasystemens funktionalitet så att det ens är möjligt att fördela dessa tjänster till många producenter, påpekar Pihlajamäki.

Förtroendet för reformen är borta

Jytys ordförande förundrar sig över varför man vill skrota väl fungerande delar i sote-tjänsternas system. Överlag är de redan existerande finländska sote-tjänsterna bland de effektivaste i internationella jämförelser. Det lönar sig inte att byta hela systemet om en del inte fungerar, betonar Pihlajamäki.

– Ingen verkar tro på landskaps- och sote-reformen längre. Som det färskaste exemplet har vi planerna på att utlokalisera hälsovårdstjänsterna till ett privat företag i Havslappland.

– Vart försvann den nordiska välfärdsmodellen, som Finland så framgångsrikt satt sin tillit till. Förtroendet för landskaps- och sote-reformen verkar ha nått nya bottennoteringar.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlem i STTK. Jyty firar sitt 100-årsjubileum år 2018.