Jyty: Man får inte glömma administrations- och stödtjänster

2017-11-07

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki varnar för att glömma administrations- och stödtjänsterna i sote- och landskapsreformen. Sote-tjänsterna, landskapen och kommunerna behöver fungerande stödtjänster, utan vilka organisationerna inte fungerar och hela strukturen rasar.

– Under hela reformen har det känts som om administrations- och stödtjänsterna inte noteras nästan alls och att vår uppgift som fackförbund har blivit att ta upp den här bristen, säger Jytys ordförande.

Administrations- och stödtjänster samt gemensamma datasystem är en central del av reformen.

– Vi kommer att i lagförslagets utlåtanden om valbarhet kraftigt ta ställning för fungerande administrations- och stödtjänster i både Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys och också i förhandlingsorganisationen Kommunfackets union JAU:s (som tidigare hette Kommunbranschens union) namn, påpekar Pihlajamäki.

Dessutom är Jytys representanter med och påverkar i många arbetsgrupper under Social- och hälsovårdsministeriet.

Reformen på väg i en dålig riktning

– En del av de politiska beslutsfattarna har börjat märka att reformen är på väg i en verkligt dålig riktning. En stor risk är nu en söndring av speciellt funktionsförmågan av livsviktiga sjukhus och dejourberedskapen. Detta problem rör speciellt områden som har liten befolkning och är glest bebodda, såsom Östra och Norra Finland, betonar Pihlajamäki.

– Allmänt taget är medborgarna förundrade över vad som håller på att hända och om den här reformen går mot det stora okända, förundrar sig Jytys ordförande.

Reformen rör direkt som arbetstagare minst hälften av Jytys medlemmar och som sote-tjänsternas kunder och landskapens invånare alla.

– Det som är bra i det korrigerade lagförslaget är att socialvårdens uppgifter behålls som myndighetsuppgifter. Då skulle man kunna ge bara socialvårdens rådgivning och handledning till privata aktörer.

– Positivit i lagförslaget är också det att medborgarna automatiskt hålls inom den offentliga sote-centralen till 2022, om man inte väljer mellan tjänsteproducenter. På så sätt får medborgarna mer tid att fundera över reformen.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. Jyty firar 100-årsjubileum år 2018.