Jyty: Lönejämställdheten bör finnas på förhandlingsbordet

2017-10-21

I lönejämställdheten har det gått bakåt under landets nuvarande regerings period och beslutens jämställdhetsinverkan har inte bedömts. Exempelvis konkurrenskraftsavtalet skar kraftigt ner just den kvinnodominerade offentliga sektorns löner, men knappt den mansdominerade privata sektorns utkomstnivå.

– Ur könsjämställdhetssynvinkel var konkurrenskraftsavtalet ett slag speciellt mot kommunbranschen där fyra av fem arbetstagare är kvinnor. Statsekonomins inbesparingar drabbar också kommunekonomin, vars försvagning förebådar uppsägningar och andra sparåtgärder, betonade Jytys ordförande Maija Pihlajamäki vid Östra Finlands föreningsdagar i Villmanstrand 21.10.

– Landets regering har inte brytt sig om målen för lika lön och inte heller beaktat beslutens inverkan på jämställdheten, fortsatte Pihlajamäki.

Enligt Jytys ordförande skulle man nu i avtalsförhandlingarna under hösten och början av året ha en god möjlighet att ta med lönejämställdheten på förhandlingsbordet.

– Främjande av likalönsprincipen förutsätter speciellt en förhöjning av de små lönerna i kvinnodominerade branscher. Arbetsmarknadsorganisationerna bör tillsammans förhandla fram sådana avtal som gör Finland till ett jämställt land också gällande löner, tyckte Pihlajamäki.

I avtalsförhandlingarna väntar man just nu på exportbranschernas inledning, som skulle fastställa förbundsrundans riktning också i andra branscher. En dylik modell främjar dock inte en jämställd löneutveckling, utan kan till och med öka löneskillnaderna.

– En korrigering av lönejämställdheten vid förbundsrundan förutsätter att man för den kvinnodominerade offentliga sektorn förhandlar fram större förhöjningar än för de mansdominerade privata sektorerna. Euromässiga löneförhöjningar höjer de låga lönerna och inverkar på så sätt på lönejämställdheten. I någon mån inverkar också en så kallad blandlinje, där löneförhöjningen är procentmässig, men dock minst så stor som ett visst eurobelopp.

Hur skulle man kunna uppnå lönejämställdhet?

För tillfället är skillnaden i lön mellan kvinnor och män ungefär 17 procent. Regeringens och arbetsmarknadscentralorganisationernas likalönsprogram föreslår som lämpliga åtgärder utöver löne- och avtalspolitiken en förbättring av anställningssystemen, jämställdhetsplanerna och lönevetandet.

Metoder för likalönsprincipen är en jämnare fördelning av manliga och kvinnliga arbets- och yrkesbranscher mellan könen. Fortfarande arbetar kvinnor i regel i vårdbranschen, hälsovården och undervisningsbranschen och männen i teknik-, transport- och byggnadsbranschen.

Dessutom borde arbetsuppgifterna, såsom förmans- och ledaruppgifter, fördelas jämnare än förr, vilket skulle jämna ut löneskillnaderna för de högre lönernas del. Inkomstskillnaderna kan också jämnas ut genom en jämnare fördelning av arbets- och familjelivet mellan könen, något som förhoppningsvis förbättras som ett resultat av familjeledigheternas reformarbete.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ca 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners och församlingars tjänst. Av medlemmarna är ca 87 procent kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund i STTK.