Jyty: Landskapen bör producera sina administrations- och stödtjänster själva

2017-09-10

Sote- och landskapsreformen berör kraftigt de blivande landskapens och kommunernas stödtjänster, såsom ekonomi-, löne- och dataadministrationen. I de blivande landskapen och kommunerna bör man noga överväga det vettiga i externalisering eller bolagisering av verksamheten, betonar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

- Det skulle löna sig för de blivande landskapen och kommunerna att tillsammans producera sina tjänster så att arbetsplatserna bevaras i det egna landskapet eller kommunen, sa Pihlajamäki vid förbundets höstdagar i Kajana 9 september.

Pihlajamäki påpekar att grundlagsutskottet i juni enhälligt beslöt att landskapet bör ha rätt att fritt producera sote-tjänster och att de inte måste överföras till skilda bolag.

- Enligt tidigare erfarenheter har exempelvis en centralisering av statliga tjänstecentraler inte inneburit några kostnadsbesparingar, anmärker Pihlajamäki.

- Så gick det exempelvis i Statens ekonomi- och personaladministrations tjänstecentral samt senast i Kajana stad, där stödtjänsterna överflyttades från Kajanalands sote till Kunnan Taitoa Ab.

- De största problemen är vanligtvis gemensamma datasystem och en explosionsartad ökning av kostnaderna för förnyelse av dessa, fortsätter Pihlajamäki.

Förbättringar av arbetshälsa och anställning

Personalens orkande påfrestas i en förändring som pågår länge och är fylld av osäkerhet, när man i stället borde satsa ännu mer på främjande av arbetshälsa. Till exempel tilläggs- och kompletteringsutbildning samt grundlig orientering i arbetsuppgifter främjar arbetshälsan.

Enligt Jytys ordförande behöver arbetstagarna kontinuerlig utbildning när arbetsuppgifterna växlar och när kunnandebehoven ändrar exempelvis i och med en digitalisering och nya datasystem. Dessutom är det klart att utbildningen bör ske på arbetstid, då arbetsuppgifterna förändras och växlar på grund av en omplacering.

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki kräver vid kommande förhandlingar en förbättring av anställningar för låglönebranscher som producerar bas- och välfärdstjänster. Löneförhöjningarna bör vara ett eurobelopp, något som passar låglönebranscherna bättre än procentförhöjningar. Sote- och landskapsreformen och förseningen av den inverkar på avtalsperiodens längd.

Förtroendemannen som stöd i förändring

För sote- och landskapsreformens framgång är det viktigt med ett bra informationsutbyte och personalens möjligheter att delta. Förtroendemannens roll i förändringsprocessen är central när man tänker på personalens möjligheter att påverka.

- Organisationsförändringar kräver av arbetsgivarna speciell satsning på interaktion, samarbete och personalrepresentanternas position. Personalrepresentanternas krävande arbete förutsätter förbättringar i informationstillgång och möjligheten till tidsbruk samt tillräcklig ersättning för arbetet, säger Pihlajamäki.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ca 55 000 tjänste- och befattningshavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ca 87 procent kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund i STTK.