Jyty inledde kommunsektorns avtalsförhandlingar

2020-01-14

Jyty inledde förhandlingar om kommunbranschens arbets- och tjänstekollektivavtal tisdagen 14.1.2020 tillsammans med de övriga huvudavtalsorganisationerna. Huvudförhandlingsgruppen sammanträdde kl. 14 i Kommunhuset i Helsingfors.

Förhandlingsparter är KT Kommunarbetsgivarna samt kommunbranschens huvudavtalsorganisationer Offentliga sektorns union JAU (Jyty och JHL), Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo (Tehy och Super) och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

Som huvudförhandlingsgruppens ordförande fungerar kommunbranschens arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

I huvudförhandlingsgruppen representeras Jyty av ordförande Maija Pihlajamäki och intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa.

I den första förhandlingen diskuterades bl a den allmänna avtalssituationen, organiseringen av förhandlingarna, arbetsgruppernas arbete, kiky-timmarna, avtalsperiodens längd och lokalt avtalande. Arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete. Följande möte för huvudförhandlingsgruppen är 12.2 kl. 8-10.

Jyty förhandlar i två betydande avtal för kommunbranschen, det allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet AKTA och den kommunala tekniska personalens avtal TS.

Jyty publicerade då förhandlingarna inleddes 14.1.2020 ett pressmeddelande:
- Jyty: Ordentlig löneförhöjning, kiky-timmarna bort

Följ avtalsförhandlingarna på Jytys webbsidor:
- Avtalsförhandlingarna 2020