Jyty donerar 100 000 euro till främjandet av de ungas sysselsättning och läskunnighet

2018-11-29

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty donerar till äran av sitt 100-års jubileumsår 100 000 euro till läskampanjen där man anställer arbetslösa unga till allmänna bibliotek i Finland.

Med kampanjen anställs unga för att främja barns och ungas läskunnighet och läsande. Arbetet kan till exempel vara som läsare på barns eftermiddagsklubb eller vid bibliotekets sagotimme. Läskampanjen genomförs i samarbete med Finlands biblioteksförening.

Läsekampanjen börjar samtidigt i olika delar av landet på Minna Canths och jämställdhetens dag 19.3.2019. Ansökan till kampanjen sker före det i början av året.

– Med donationen vill man förebygga de ungas marginalisering, betona betydelsen av läskunnighet som förebyggare av marginaliseringen samt lyfta fram bibliotekens viktiga roll i samhällets bildningsarbete, betonade Jytys ordförande Maija Pihlajamäki vid Jytys 100-års jubileumsseminarium som hölls i Helsingfors universitets festsal 29.11.

– Vi är speciellt oroliga för de marginaliserade unga, som blir ensamma med sina problem och inte finner sin plats i det finländska samhället, fortsätter Pihlajamäki.

De mest centrala metoderna för förebyggande av marginalisering är utbildning och arbetsliv, där de unga för att lyckas behöver mångsidiga färdigheter, av vilka läs- och skrivkunnighet är de viktigaste och för vilken man lägger grunden i småbarnspedagogiken och grundskolan. En svag läskunnighet är vanligare bland pojkar än bland flickor och speciellt bland unga med invandrarbakgrund.

Bibliotekens roll i bildningsarbetet är viktig framför allt som en främjare av läskunnighet och läsande, men också för tillgång och användning av information, för lärande och kunnande samt för medborgarsamhället.

– Biblioteken har blivit hela folkets mötesplatser, vilkas betydelse som en minskare av marginaliseringen bör erkännas.

Tilläggsinformation: Jytys organisationsdirektör Ari Sauros, tel. 0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Ca 84 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. År 2018 har varit Jytys 100-års jubileumsår.