Jyty: Det bör hittas mer coronastödpengar

2020-05-15

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty är extremt oroligt över att grunden för den redan före coronakrisen svaga kommunekonomin som en följd av coronaepidemin håller på att störta samman till ett katastrofalt tillstånd. De som i främsta ledet tar emot det är de tjänsteproducerande arbetstagarna och medborgarna som använder dem.

Landets regering meddelade i sin budgetmangling i april att de stöder kommunerna med ett coronastödpaket på ungefär en miljard euro. Det har dock visat sig vara alldeles för litet i förhållande till bl a de skatteinkomstförluster coronan förorsakat kommunerna. I tilläggsbudgeten bör man alltså hitta mer coronapengar! 

”I bästa fall täcker det bara ungefär hälften av kommunernas förluster, om ens det. Även om regeringen meddelade att den ersätter kommunerna också för förlusterna från fördröjningen av skattebetalningarna med en halv miljard euro år 2020, krävs dessa pengar dock tillbaka år 2021. Det hjälper alltså bara en stund”, anmärker Jytys ordförande Maija Pihlajamäki. 

Som exempel på nöden har vi massiva personalpermitteringar såväl i kommunerna som i den tredje sektorn. På vissa orter har man som en panikreaktion på de begränsningar regeringen bestämt till och med tagit till avbrott i lönebetalningen. Jyty utreder deras lagenlighet enligt Pihlajamäki, och är också redo att vid behov väcka talan mot dem.

Pihlajamäki anser att regeringens stödpaket i nästa tilläggsbudget borde vara minst dubbelt så stort och stödet borde med försnabbad tidtabell riktas mot sådana kommuner som på grund av coronan har haft de största förlusterna i eurobelopp.  

”Regeringen måste vara beredda på att stöda kommunekonomin betydligt mer än tidigare också under de kommande åren. Redan nu kan man vara säker på att krisens effekter kommer att försvaga kommunekonomin under flera år.” 

Pihlajamäki betonar att behovet och betydelsen av offentliga kommunala tjänster och som säkrare av medborgarnas välfärd är alldeles central för att komma på fötter efter coronakrisen. Samtidigt måste man enligt henne hela tiden komma ihåg att utmaningarna som en följd av en svag skatteinkomstutveckling och en snabb tillväxt av den åldrande befolkningsandelen inte åtminstone minskar samtidigt som företagens problem som en följd av coronans begränsningsåtgärder ökar och armén av arbetslösa växer.

”Därför är det så viktigt att kommunernas uppgifter åtminstone inte skulle ökas och att man med alla möjliga medel skulle sträva till att höja sysselsättningen. Permitteringar och uppsägningar passar inte alls in i denna ekvation. Besluten om tidsbundna, för att in tala om bestående, utgiftstillägg för kommunerna bör man begrava eller om det blir så borde man åtminstone ersätta kommunerna till fullt belopp.” 

Pihlajamäki understryker att när situationen i kommunsektorn har krisat till sig på grund av coronan har det gått på motsvarande sätt på tusentals andra arbetsplatser. Jyty kräver åtgärder likt företagens stödpaket också till den tredje sektorns organisationer som fungerar på föreningsbas och till kyrkliga sektorn. 

”De här branschernas viktiga arbete bl a som kommuntjänsternas stöd verkar glömmas bort väldigt ofta när man totar ihop stödpaketen. Bl a föreningsbaserade organisationer i social- och hälsovårdsbranschen och deras tiotusentals anställda har gjort sig förtjänta av sina coronastödspengar. Också i denna sektor har man sett ekonomiska svårigheter och till och med konkurshot utan motstycken. En stor del av dessa tjänster har förverkligats som exempelvis kommuners och sjukvårdsdistrikts köptjänster. Nu hotas också de av nedkörning”, påminner Pihlajamäki.

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.

 Tilläggsinformation: Jytys ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi