Jyty deltar i demonstrationen 18.9

2015-09-11

Medlemmarna i SAK:s, Akavas och STTK:s medlemsförbund demonstrerar på Järnvägstorget i Helsingfors fredagen den 18 september med början klockan 11. Jyty deltar i demonstrationen och uppmanar alla sina medlemmar att delta.

Genom att demonstrera vill vi försvara arbetsmarknadsorganisationernas rätt att fritt komma överens om arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi motsätter oss regeringens ensidiga beslut om att försvaga löntagarnas arbetsvillkor. Regeringen meddelade i tisdags att man bland annat tänker begränsa semesterrätten, införa en karensdag vid sjukledighet, göra söckenhelger till oavlönade lediga dagar samt skära ner i övertids- och söndagstilläggen genom tvångsåtgärder.

Du har rätt att delta!

Med demonstrationen motsätter vi oss framför allt regeringens planer på att begränsa avtalsfriheten genom tvingande lagstiftning. Demonstrationen riktar sig inte mot gällande kollektivavtal eller en del av kollektivavtalet och är därför ingen olaglig strejk eller facklig stridsåtgärd som är förbjuden enligt lagen om kollektivavtal.

Du har rätt att avlägsna dig från arbetsplatsen för att delta i demonstrationen på egen tid utan påföljder. Arbetstagaren har rätt att dra av frånvarotiden från din lön. Jyty ersätter inte inkomstbortfallet.

Tjänsteinnehavare har inte rätt att delta i andra stridsåtgärder än de som rör tjänstekollektivavtal. Anställda i tjänsteförhållande kan med andra ord inte delta i demonstrationen på sin arbetstid.

Vi ser till att Jytys medlemsföreningar och förtroendemän informerar arbetsgivaren om demonstrationen. Trots detta ska du även själv berätta för din närmaste chef om du kommer att delta i demonstrationen.

Tillsammans kan vi påverka

Regeringen har för avsikt att ensidigt försvaga våra arbetsvillkor. Låt oss därför organisera oss och demonstrera nu på fredag och visa att vi inte godkänner att man trampar på arbetsvillkoren. Kom med och ta med dig dina arbetskamrater! Ju fler vi är, desto bättre kan vi påverka.

Kontakta regionkontoret i ditt område, om du har frågor om demonstrationen eller något i anknytning till den.

Kontaktuppgifter till regionkontoren

Ta ställning!

Utöver demonstrationen kan du ta ställning genom att underteckna en namninsamling på nätet. Löntagarnas centralorganisationer har öppnat en namninsamling på nätet, i vilken man försvarar avtalsrätten och motsätter sig ensidiga försämringar av arbetsvillkoren.

Löntagarnas gemensamma namninsamling:
terveisethallitukselle.fi

Löntagarnas demonstration i sociala medier: #STOP

Tilläggsuppgifter:

Ellinoora Vesala, planerare, puh. 050 461 9307 (medlemmar)
Kari Hietamäki, kommunikationsdirektör, puh. 040 5020115 (media)