Jyty börjar sköta Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF:s intressebevakning

2017-06-09

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF har gjort ett kompanjonskapsavtal, enligt vilket Jyty börjar sköta intressebevakningen för ANPF:s medlemmar i landskapsreformen. Förhandlingspartnern i landskapsreformen kommer i fortsättningen att vara Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT.

Kompanjonskapet rör landskapsreformens förberedelseprocess, där man för att ordna samarbetet grundar bl a en riksomfattande förhandlingskår. För den landskapliga nivån för arbets- och näringsbyråerna bildas arbetsgrupper av lokala aktörer.

ANPF:s medlemmar arbetar i arbets- och näringslivsbyråerna, NTM-centralerna, i olika servicecenter samt på arbets- och näringsministeriet bl a som experter, tjänsteförmän, tjänstechefer, byråsekreterare, planerare och kontorsvaktmästare. ANPF har ungefär 2000 medlemmar.

Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuner, samkommuner, församlingar och privat tjänst. Jytys medlemmar verkar exempelvis i branscherna för medborgarnas grund- och välfärdstjänster. Av medlemmarna är ungefär 87 procent kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK.
 
Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756

ANPF:s ordförandeEija Tuutti, tel. 0400 953 610