Jyty: Biblioteksarbetets lönesättning motsvarar inte arbetets svårighetsgrad

2018-09-03

Om sote- och landskapsreformen förverkligas blir utbildnings- och kulturtjänsterna kommunernas viktigaste och mest betydelsefulla uppgift. Dessa kommande bildningskommuners välfärd behöver framför allt kunnig och sakkännande personal, vars arbete uppskattas – också i avlöningen.

Enligt Jytys ordförande Maija Pihlajamäki ger sote- och landskapsreformen en möjlighet att fixa lönesättningens missförhållanden i framtidens bildningskommuner. I exempelvis den lågt avlönade biblioteksbranschen utför man sådant expert- och utvecklingsarbete, vars avlöning inte motsvarar arbetets svårighetsgrad och utbildingsnivå.

– Det är fråga om uppskattande av jämställd utbildning och kunnande i det finska samhället. Problemet rör speciellt många lågavlönade och kvinnodominerade branscher inom den offentliga sektorn, betonar Pihlajamäki.

Sote- och landskapsreformen ger kommunerna en möjlighet att koncentrera sig på bildningstjänsterna, som består av fostran, utbildning, kultur, bibliotek, motion och ungdomstjänster.

Tyvärr har kommunbranschens sparåtgärder synts kraftigt i dessa bildningsbranscher, såsom biblioteksbranschen. Av Jytys många yrkesbranscher inom kommunbranschen har biblioteksbranschens arbetstagare under den senaste tiden upplevt flest personalnedskärningar på sina arbetsplatser (47 %). Besparingar av personalresurser har synts brett i den offentliga sektorns kvinnodominerade branscher.

– Bildning och utbildning verkar inte vara den nuvarande regeringens, och inte heller kommunernas första prioritet, utan oftast högst uppe på nedskärningslistan, förundrar sig Jytys ordförande.

– Det är mycket beklagligt att man skär ned samhällets bildningsarbete även om grunden för Finlands konkurrenskraft ligger just i den höga utbildningen och bildningen, säger Pihlajamäki.

Bibliotekens roll i detta bildningsarbete är betydande framför allt för tillgänglighet och användning av information, läsande och läskunnighet, inlärning och kunnande, demokrati och medborgarsamhälle.

Biblioteken är alla medborgares mötesplatser. Deras betydelse som minskare av marginalisering är betydande och måste erkännas.

I biblioteksbranschen bör digitaliseringen ses som en möjlighet där man satsar på personalens kunnande.

– Biblioteken bör kunna förnya sig och utvecklas i de digitala tjänsterna. Som ett gott exempel på detta har Finlands biblioteksförening föreslagit ett riksomfattande e-biblioteksprojekt, där man vill främja tillgängligheten av digitalt material likvärdigt överallt i Finland.

– Mitt bland all digitalisering och alla besparingar har biblioteken dock kunnat förnya sig från traditionell utlåning av böcker till mångfunktionsutrymmen och hela folkets vardagsrum, gläder sig Pihlajamäki.

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki deltar i ett samtalstillfälle om bibliotekens betydelse på biblioteksturnén i Lehtimäki i Alajärvi 3.9 samt i Perho och Kyyjärvi 4.9. Samtidigt görs Årets bibliotekskommun-tävlingen känd. Kommunförbundet arrangerar den tillsammans med Finlands biblioteksförening, Jyty rf och Läscentrum.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare inom kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Ungefär 84 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. Jyty firar sitt 100-årsjubileum år 2018.