Jyty beslutar om den nya centralorganisationen i maj

2016-03-17

Det förberedande arbetet för den nya centralorganisationen är i slutskedet och blir slutligt klart i början av april. Efter detta beslutar fackförbunden under april och maj om de ansluter sig till den nya centralorganisationen. Jyty fattar för sin del beslutet vid fullmäktiges möte den 17 maj, men vid behov kan man reagera även tidigare.

‒ Utgångspunkten är att den nya centralorganisationen ska bli en starkare samhällelig aktör och avtalspart som är partipolitiskt obunden. Detta betyder förstås inte att centralorganisationen inte ska agera politiskt, utan att detta kan ske i förhållande till alla politiska rörelser, poängterar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, som också verkar som ordförande i framtids- och strategigruppen för det nya centralorganisationsprojektet.

‒ Uppbyggande diskussioner om den nya centralorganisationen har naturligtvis förts i Jytys styrelse. Där har man funderat över om även den offentliga sektorns samt alla branschers och olika stora förbunds röster, som nämns också i strategin, kommer att höras.

‒ I alla fall främjar fackföreningsrörelsen även i fortsättningsvis välfärden i det finländska samhället och representerar löntagare och egenföretagare i olika skeden och olika ställningar i arbetslivet.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.