Jyty avbryter organisationsåtgärderna – trepartssamarbetets ära bör återställas!

2018-10-26

Den nuvarande regeringen har under hela sin 3,5 års bana strävat till att komma bort från trepartssamarbetet, vilket i praktiken inneburit att regeringen inte brytt sig om de organiserade arbetstagarnas åsikter. Samtidigt har det i den senaste tidens offentliga diskussion konkret kommit fram att intresseorganisationen Företagarna i Finland med partners har fått diktera vad regeringen borde göra.

Lösgörningen från treparten har synts förutom i uppsägningslagen speciellt i konkurrenskraftsavtalet, där bördan som en följd av tvångslagshot lades på den kvinnodominerade offentliga sektorn, såsom kommunbranschen, där största delen av Jytys medlemmar arbetar. Avsaknaden av ett trepartssamarbete har synts också i exempelvis aktivmodell 1 och 2 samt i de kontinuerliga försvagningarna av anställningsskyddet och socialskyddet.

Den absoluta styrkan i det finländska samhället har ansetts vara avtalskulturen, där parterna får uttrycka sina åsikter samt delta och inverka i beslutsfattandet. I arbetsmarknadsärenden representeras arbetstagarna av organiserade fackförbund och arbetstagarna av organiserade arbetsgivarförbund.

– Finland skulle inte vara en nordisk välfärdsstat utan ett aktivt medborgarsamhälle, där trepartsförberedelser har haft en central roll i arbetsmarknadsärenden. En part har inte fått veto-rätt och beslutsfattandet och beslutsfattandet har baserat sig på efterforskad information, säger Jytys ordförande Maija Pihlajamäki vid Jyty Lahti rf:s 100-årsfest 27.10.

– I uppsägningskonflikten har det långt varit fråga om att landets regering inte vill förhandla med arbetsmarknadsparterna. Ett sådant spel passar helt enkelt inte in i den finländska avtalskulturen.

Att tillsammans hålla fast vid det avtalade är en del av den finländska avtalskulturen. Exempelvis konkurrenskraftsavtalet undertecknades i den tron att regeringen i fortsättningen bereder arbetslagstiftningens förändringar tillsammans med arbetsmarknadsparterna. Så har det dock inte gått.

I den färskaste Jyty-tidningen tog bl a Åbo universitets arbetsrättsprofessor Seppo Koskinen ställning mot regeringens verksamhet. Han anser att det stora problemet i beredandet av uppsägningslagen har varit just avsaknaden av ett gemensamt beredande. Man har inte hört eller lyssnat på lagens olika parter.

– Man hade kunnat undvika en fullständigt onödig och dyr konflikt om uppsägningslagen om regeringen redan från början suttit vid samma förhandlingsbord tillsammans med de olika parterna. Så kan man få till stånd bättre lösningar för det finländska arbetslivet, påpekar Pihlajamäki.

– Det bakvända i lagförslaget har varit att regeringen har motiverat förslaget med en förbättring av sysselsättningen, när ledande experter och forskningsanstalter har konstaterat att det inte finns några anställningseffekter, förundrar sig Pihlajamäki.

Jyty avbryter organisationsåtgärderna  – skiftesbytesförbudet blir inte av

Jyty avbryter organisationsåtgärderna mot uppsägningslagen som regeringen planerar, vilka skulle inledas på måndagen 29.10.2018 klockan 6.00 och sluta på söndagen 4.11.2018 klockan 23.59 i alla kommunsektorns avtalsbranscher, privata sektorn och kyrkobranschen.

Tilläggsinformation: ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Ungefär 84 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. prosenttia. Jyty firar 100-årsjubileum år 2018.