Jyty: Arbetsgivaren måste svara på förändringsutmaningarna med fler personalutbildningar

2017-05-23

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys förbundsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 23 maj. Förbundets ordförande Maija Pihlajamäki som talade vid sammanträdet kräver extra satsningar av arbetsgivarna på personalutbildningar, då de söker svar på de pågående stora förändringarna i arbetslivet. Arbetstagarna möter dessa förändringar dagligen i form av digitaliseringen, social- och hälsovårdsreformen och de utmaningar mångkulturalismen för med sig.

Enligt Pihlajamäki har det ökande utbildningsbehovet som en följd av digitaliseringen märkts särskilt tydligt bland personalen inom Jytys centrala yrkesområden, såsom sekreterar-, ekonomi- och förvaltningsarbete, samt bl.a. i biblioteksbranschen.

”Digitaliseringen förändrar arbetet mer än någon annan förändring i arbetslivet har gjort på flera decennier.

Den löpande fortbildningen av personalen, reformen av datasystemen och utvecklingen av serviceprocesserna är utvecklingsobjekt som intar en nyckelställning, då vi talar om de största utmaningarna i dagens arbetsliv”, framhåller Pihlajamäki.

Enligt Jytys medlemsundersökning som genomfördes i våras och besvarades av cirka 8 000 medlemmar, upplever var tredje (32,9 %) anställd inom biblioteksbranschen sig inte ha fått tillräcklig utbildning för att upprätthålla sin kompetens. Arbetet i branschen har förändrats betydligt på grund av digitaliseringen. Upp till 40,9 procent tror dessutom att antalet anställda inom branschen kommer att minska i framtiden som en följd av självbetjäningsbiblioteken.

Bland dem som arbetar med sekreterar- och förvaltningsuppgifter anser så många som 42,6 procent sig inte ha fått tillräckligt stöd av arbetsgivaren med arbetshälsan och med att orka med arbetet under digitaliseringen och vid stora byten av arbetsgivare.

”Med digitaliseringen strävar man efter att öka produktiviteten. Effekten kan tyvärr bli till och med den motsatta, om ingen satsning på kompetens har gjorts och om datasystemen inte fungerar eller är kompatibla. Det skulle därför så fort som möjligt behövas satsningar på digital kompetens och på att förbättra möjligheterna till kontinuerlig inlärning vid sidan av arbetet i form av personal- och vuxenutbildning”, påpekar Pihlajamäki.

Genom att göra kompetenskartläggningar och satsa på utbildning kunde man enligt Pihlajamäki förbättra förmågan till förändring hos en organisation samtidigt som man främjar den så omtalade produktiviteten. ”Allt viktigare i den digitala omställningen är på vilket sätt ny teknologi utnyttjas. Man bör utgå från innovationer som utgår från personalen, ha modet att pröva och ifrågasätta traditionella roller på arbetsplatsen”, påminner Pihlajamäki.

Enligt Jytys undersökning sade 54,8 procent av skolgångsbiträdena att de inte har fått tillräcklig utbildning i att arbeta i en mångkulturell miljö. ”Hela 83,9 procent av dem som inte hade fått någon utbildning skulle vilja få träning och kunskap för att bättre förstå olika kulturer.”

Hälften (49 %) av Jytys medlemmar som jobbar inom socialbranschen önskade sig mer information om social- och hälsovårdsreformen av sina arbetsgivare och 41,7 procent kände sig i behov av utbildning bl.a. för att upprätthålla sin kompetens. 

Pihlajamäki påminner om att 42 procent av löntagarna – en tredjedel (32 %) inom kommunsektorn och närmare hälften (48 %) inom den privata sektorn – upplever att arbetsgivaren erbjuder rätt lite eller inga möjligheter till kontinuerlig kompetens- och yrkesfärdighetsutveckling enligt STTK:s senaste undersökning som genomfördes i början av året.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756

* Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privatas tjänst. Av medlemmarna är ungefär 87 % kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund i STTK.