Jyty: Aktivmodellen skuldbelägger den arbetslösa och ökar onödig byråkrati

2018-01-13

Enligt offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki kommer aktivmodellen för den arbetslösa att verka som en klar nedskärning av arbetslöshetsskyddet och som huvudlös byråkrati. Aktivmodellen i all sin komplicitet är orättvis mot de svagare i arbetslivet, fortsätter Jytys ordförande.

De arbetslösas aktivmodell ökar kraftigt den administrativa bördan för FPA och arbetslöshetskassorna. FPA har i sitt eget uttalande bedömt att aktivmodellen på årsnivå innebär givande av 385 000 – 770 000 nya förmånsbeslut. Detta kommer sannolikt för den arbetslösa att synas som exempelvis förseningar av betalningar.

Arbetsmängden och antalet kontakttaganden har uppskattats att öka speciellt för de anställningsfrämjande tjänsterna, vilka är en förutsättning för erhållande av stöd till fullt belopp, om man inte har avlönat arbete.

– Majoriteten av de arbetslösa upplever sannolikt saken så att de helt enkelt inte kan uppfylla aktivitetsförutsättningen. På så sätt är resultatet av aktivmodellen en ytterligare försvagning av speciellt de hårt prövade långtidsarbetslösas situation. 

– Arbetskraftsbyråerna har inte tillräckliga resurser för att driva en dylik huvudlös byråkrati. Varför skär regeringen ner arbetskraftsanslagen samtidigt som den kraftigt ökar den administrativa arbetsbördan för arbetskraftsmyndigheterna, förundrar sig Pihlajamäki.

– I den danska aktivmodellen har en arbetskraftstjänsteman ungefär 12 kunder medan siffran i Finland är 166. Skillnaden är alltså enorm.

– Man bör ge arbetskraftstjänsterna extra resurser för att den arbetslösa ska ha möjlighet till ens någon sorts service. Bättre skulle det vara om den nuvarande aktivmodellen annullerades och man i stället skulle komma fram till en rättvisare modell. Vi förstår också det att alla metoder för att minska arbetslösheten bör sökas.

Utbildningens betydelse beaktas inte

Aktivmodellen, som regeringen ensidigt genomför, beaktar inte tillräckligt förändringen av arbetslivets kompetenskrav och yrkena. I modellen beaktar man inte heller tillräckligt betydelsen av utbildning och behovet av livslång inlärning.

– Exempelvis en förbättring av möjligheterna till frivillig utbildning med arbetslöshetsstöd skulle vara ett betydande utvecklingssteg. En förbättring av de arbetslösas studiemöjligheter med arbetslöshetsskyddet bör förbättras speciellt då arbete trots hårda försök inte hittas, betonar Jytys ordförande.

Jytys ordförande talade vid Jyty S:t Michels 70-årsfest 13 januari.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ca 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ca 84 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. Jyty firar 100-årsjubileum år 2018.