JHL och Jyty: Ekonomi- och personaltjänsterna i landskapsreformen bör bedömas på nytt

2017-09-21

Landskapsreformen kommer att röra största delen av de som arbetar i kommunernas ekonomi och personalförvaltning. Staten har i juni grundat det riksomfattande Hetli Ab som ordnar och producerar ekonomi- och personaltjänster.

I samband med landskapsreformen 1.1.2020 övergår Hetli helt i de landskaps ägo, vilka besluter att bli dess kunder. För stunden ser det ut som om de landskap med de största personalerna inte skulle ansluta sig till Hetlis kunder. I stället för det riksomfattande Hetli har man redan i några kommuner grundat eller tänker snart grunda antingen av kommunerna helt ägda aktiebolag eller sådana där man har bestämmanderätt. Bland annat till Kunnan Taitoa Ab och KuntaPro Ab har man från kommunerna flyttat över ekonomi- och personaladministration.

I största delen av kommunerna väntar man dock ännu på noggrannare information om landskapsreformen och i dessa kommuner har man inte fattat några beslut om förflyttning av funktioner.

Det riksomfattande Hetli-bolaget verkar dock inte vara ett lockande alternativ för kommunerna och det ser inte ut att bli väldigt funktionsdugligt. Verksamheten i ett riksomfattande företag är också i allmänhet styvare och för kommuninvånarna blir det mer avlägset än företagen som verkar närmare.

Önskvärt skulle också vara att man i den nya beredningen av landskapsreformen skulle avlägsna det riksomfattande ekonomi- och personalförvaltningsbolaget Hetli och låta kommunerna och landskapen själva bestämma hur man ordnar ekonomi- och personalförvaltningen exempelvis per landskap.

Tilläggsinformation:

Päivi Niemi-Laine, ordförande, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, 040 702 4772
Maija Pihlajamäki, ordförande, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, 0400 537 756