Jyty: Hemligheten med bibliotekens framgång ligger i de riktade statsandelarna och en kunnig personal

2015-07-08

Lagstiftningen har garanterat att biblioteksväsendet i Finland har utvecklats till ett av de främsta i världen. Bibliotekslagen har tillförsäkrat jämbördiga och kvalitativa bibliotekstjänster i hela Finland, vilket på ett betydande sätt har stött välfärden, kunnandet, jämlikheten och demokratin i det finländska samhället.

De centrala punkterna i bibliotekslagen har varit kommunernas skyldighet att ordna bibliotekstjänster och riktandet av statens finansieringsandel till biblioteksverksamheten. Lika viktiga har de avgiftsfria bibliotekstjänsterna, kraven som ställs på personalen kunskap och kompetens samt förnyandet av biblioteksmaterialet och -utrustningen varit.

Bibliotekslagen nämns som ett mål där normerna ska rensas och inbesparingar uppnås. Reformarbetet med bibliotekslagen pågår som bäst och avsikten är att den nya bibliotekslagen ska träda i kraft 1.1.2017.

– De avsnitt i lagen som har visat sig vara framgångsfaktorer bör åtminstone inte ändras i den nya bibliotekslagen, säger ordförande för Jyty, Maija Pihlajamäki.

– Statsandelarna som speciellt riktats till biblioteken och en kunnig personal har garanterat att biblioteken har utvecklats framgångsrikt, poängterar Pihlajamäki.

Biblioteken är stenfoten samhället vilar på

Biblioteken erbjuder alla fri tillgång till kunskap, som möjliggör medborgarnas och samtidigt hela samhällets kunnande och framgång.

Biblioteken har många kopplingar till samhället. Biblioteken stärker demokrati och öppen forskning, kunskap och inlärning och därmed även innovation. Digitala tjänster främjar ytterligare tillgången till data.

– Biblioteken har förnyat sig från traditionell utlåning av böcker till multifunktionella rum och hela folkets vardagsrum. Sagostunder, eftermiddagsklubbar, läsecirklar, utlåning av hobbyutrustning, konstutställningar och kafé kompletterar lysande den traditionella utlåningsverksamheten, berömmer Pihlajamäki.

– Samhällets stenfot bör inte smulas sönder med kortsiktiga besparingar i biblioteken. De bryter på samma gång ner samhällets möjligheter till framgång, säger Jytys ordförande.

– Biblioteken är grunden till bildningen i hela Finland. Med gratis bibliotekstjänster har man erbjudit lika möjligheter för alla finländare, avslutar Pihlajamäki

Tilläggsuppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningsinnehavare inom kommunerna, kommunförbunden, församlingarna och i privat tjänst. Av medlemmarna är 87 % kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund inom Tjänstemannacentralorganisationen STTK.