Jyty: Förhandlingsresultatet en avvärjningsseger

2016-02-29

Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, ser det förhandlingsresultat som uppnåtts ur samhällsfördraget som ett helhetspaket som det går att leva med.  Förhandlingsresultatet är enligt henne en kompromiss som trots allt är betydligt mera rättvis mot alla yrkesgrupper än vad regeringens tvångslagpaket hade varit. 

”Jag skulle säga att det arbetsmarknadssystem som vi har som bygger på avtal, inte på diktat, än en gång visade sig vara fungerande även om det konstnärliga intrycket kanske inte var det bästa denna gång.”

Enligt Pihlajamäki innehåller avtalet alltjämt ömma punkter, bl.a. den tidsbundna nedskärningen i semesterpenningen, men det viktigaste är enligt henne att de längsta semestrarna och lönerna under sjukfrånvaro inte rördes.

Pihlajamäki påpekar att innehållen i förhandlingsresultatet har stakats ut på allmän nivå. ”Den egentliga kampen om avtalets konkreta detaljer i de fackförbundsspecifika tillämpningsförhandlingarna är sedan ett kapitel för sig och allt annat än ett rutinärende. Ett utökat lokalt avtalande och bl.a. en förlängning av årsarbetstiden med 24 timmar är bara några exempel på frågor som man kommer att söka lösningar för under de kommande förhandlingarna.” 

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki anser att viljan att ta ansvar syns i förhandlingsresultatet. Detta konkretiseras bl.a. av arbetstagarorganisationernas beredskap att förlänga det gällande moderata sysselsättnings- och tillväxtavtalet med ett år – utan löneförhöjningar – för att trygga arbetsfreden till och med slutet av 2017. 

”Detta om något är ett bevis på att löntagarsidan är redo att dra sitt strå till stacken i det konkurrenskraftssprång som regeringen har efterlyst. Nu är det arbetsgivarnas, bl.a. det finländska näringslivets, tur att visa prov på att de svarar på regeringens rop.”

Tyvärr har avtal ofta även sina minussidor enligt Pihlajamäki. Så även detta avtal. ”Lösningen hotar försvaga köpkraften. Nu behövs regeringens egna åtgärder, bl.a. de utlovade skattelättnaderna genom vilka konsumentefterfrågan och samtidigt hemmamarknaden och servicesektorn kunde stödjas åtminstone något.”

Jytys styrelse och fullmäktige kommer att behandla förhandlingsresultatet under sitt möte tisdagen den 1 mars.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

 * Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.